Storstäder tvingas åtgärda luftföroreningar

Från och med juli månad ska myndigheterna i alla mexikanska storstäder mäta och genomföra åtgärder för att minska sina luftföroreningar. Men trots att beslutet klubbades igenom förra året står många städer utan de resurser som krävs för att leva upp till de nya kraven.

Alla mexikanska städer med en befolkning på mer än en halv miljon invånare ska enligt de nya reglerna genomföra mätningar av luftvärdena och agera för att minska utsläppen, samt börja rapportera om insatserna till den federala regeringen.

Men enligt experter kommer många lokala myndigheter att få problem att leva upp till de nya reglerna - främst beroende på att de saknar både de pengar och den personal som krävs.

- Delstatsregeringarna har inte gett tillräckligt med stöd. De prioriterar inte miljörelaterad hälsa och luftföroreningar, säger Ricardo Torres, som är expert på atmosfäriska utsläpp.

Hälften av Mexikos 118 miljoner invånare bor i någon av landets 32 städer som har minst en halv miljon invånare - och i ett antal av dessa städer finns det inga system för att mäta partikelhalterna i luften. Detta trots de stora hälsoproblem som orsakas av de allvarliga luftföroreningarna i städerna.

Enligt Världshälsoorganisationen avlider varje år fler än 14 700 mexikaner i förtid på grund av luftföroreningar.

Text: Emilio Godoy/IPS
Foto: Christian von Wissel/Wikimedia Commons