Storbolags skatteflykt främsta orsaken till biståndsberoende

Skatteflykt - inte korruption - är den främsta anledningen till att utvecklingsländer fortsätter att vara beroende av bistånd, visar en ny rapport. Trots det inriktar sig EU-kommissionen främst på insatser mot korruption.

Rapporten från Eurodad, en sammanslutning av frivilligorganisationer i 19 europeiska länder, ger en detaljerad översikt av de många sätt som multinationella företag använder för att undvika att betala skatt i de länder där de är verksamma. I rapporten uppmanas EU att ta itu med skattefusket.

- Det beräknas att mer än en biljon dollar försvinner från utvecklingsländerna varje år. Mer än hälften av det är relaterat till verksamhet som bedrivs av internationella företag, säger Marta Ruiz från Eurodad som är medförfattare till rapporten.

Enligt Eurodad flyttar multinationella bolag vinsterna till andra länder.

- Internationella företag som har dotterbolag som verkar i olika länder manipulerar priserna. Varor säljs till dotterbolag utomlands till ett mycket lägre pris än marknadspriset för att minimera vinsterna i ursprungslandet, säger Ruiz.

Koncerner dominerar världshandeln

I rapporten som släpptes 21 november ges två exempel. Där finns uppgifter om ett amerikanskt bolag med verksamhet i ett utvecklingsland som uppges importera plasthinkar från ett dotterbolag i Tjeckien till ett pris av motsvarande 6 700 kronor styck. Ett annat amerikanskt bolag uppges exportera bilstolar till Belgien för motsvarande 12 kronor styck.

- Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har beräknat att mer än hälften av världshandeln sker inom koncerner. Det innebär att skatt på bolagens vinster inte betalas i det land där den ekonomiska aktiviteten äger rum, säger Ruiz.

Eurodads genomgång visar att de multinationella bolagens vinster redovisas i länder som har en skattesats nära noll - i skatteparadis som Jersey, Isle of Man eller på Caymanöarna - men även Belgien, Schweiz och Luxemburg nämns i sammanhanget.

En undersökning gjord 2007 av den brittiska tidningen The Guardian visar att Jersey på detta sätt blivit en av de största exportörerna av bananer till Europa, trots att inga bananbåtar från Afrika eller Västindien ens passerar landet. Men på pappret färdas bananbåtarna mellan en rad finansiella centrum där de säljs till dotterbolag innan de når Europa. Det beräknas att för varje euro som vi i Europa köper bananer för är det cirka en cent av den beskattningsbara vinsten som rapporteras till producentländerna.

- Från ett utvecklingsperspektiv menar vi att det här utgör ett hinder i kampen för att utrota fattigdomen och utarbetandet av strategier för en hållbar utveckling i utvecklingsländer, säger Ruiz.

Skatteflykt stort problem

I början av november presenterade EU-kommissionen förslag till ny lagstiftning vad gäller multinationella företags ansvar, med syfte att ta itu med korruption och bidra till att fattiga i högre grad får del av vinsterna från råvaruförsäljning i sina länder.

Men enligt Eurodads rapport står korruptionen bara för 5 procent av de olagliga finansiella flödena från utvecklingsländer, medan 30 procent av flödena är relaterade till kriminell verksamhet och resterande 65 procent är relaterat till skattefusk och manipulering av priser.

- EU-kommissionens förslag är välkommet, men de tar bara itu med korruptionen, medan skatteflykt står för det mesta av den olagliga kapitalflykten, säger Ruiz.

Eurodad föreslår ett införande av ett rapporteringssystem för varje land där multinationella bolag redovisar sina verksamheter runt om i världen.

Text: Daan Bauwens/IPS