Stora satsningar på att minska den digitala klyftan i Latinamerika

Uruguay blev 2009 det första landet i världen att distribuera bärbara datorer till alla grundskoleelever. Nu sprids kunskap och erfarenheter från projektet till andra länder.

Regeringstjänstemän, tekniska experter och lärare från nio latinamerikanska länder deltog nyligen i en konferens i Buenos Aires som arrangerades av Consorcio Educativo Tecnológico, Cedutec, som samlar offentliga och privata aktörer som arbetar med utbildning inom informations- och kommunikationsteknik.

I Argentina har 1,8 miljoner bärbara datorer distribuerats till elever och lärare sedan 2009. Målsättningen är att 3,7 miljoner datorer ska distribueras till gymnasieskolor och lärarutbildningar runt om i landet. Inom projektet har man ställts inför ett antal utmaningar när det gäller att uppnå en varaktig finansiering, tillgång till internet i glesbygden, utbildning till lärare, samt hantering av säkerhetsfrågor och återvinning.

Social integration

Argentina har inspirerats av Plan Ceibal i Uruguay som är ett nationellt program för social integration för att ge alla skolelever en egen dator och tillgång till internet. Hittills har 570 000 datorer distribuerats till grundskoleelever och lärare, och programmet omfattar alla statliga skolor.

I Venezuela lanserades 2010 ett projekt kallat "Va en Mi Casa" där 525 000 datorer distribuerades till grundskoleelever. Precis som i Uruguay och Argentina har eleverna haft möjlighet att ta med datorerna hem och på det sättet hjälpa sina familjer in i den digitala tidsåldern. Programmet ska utvidgas till att omfatta även gymnasieelever i år och de 500 000 datorer som beräknas behövas varje år kommer att börja tillverkas lokalt.

Graciela Rabajoli som arbetar med Plan Ceibal i Uruguay säger att de får så många förfrågningar från utlandet att de nu har en enhet som erbjuder konsulttjänster.

- Vi var nyligen i Armenien och Ecuador. Vi har utformat utbildningar för projekt i Ecuador och erbjuder också stöd när det gäller logistik, inköp och återvinning av begagnade datorer.

Lärare behöver fortbildning

Men Rabajoli säger att de också mött svårigheter.

- Den stora flaskhalsen är lärarutbildningen. Vi vet att om inte lärarna har utbildning i användningen är det inte möjligt att genomföra programmet.

Elektronikproduktionen i provinsen Buenos Aires har ökat kraftigt sedan landet inledde satsningen på bärbara datorer 2009, säger Eduardo Thill som arbetar med teknisk innovationer och processförbättringar i regionen.

- Under 2009 producerades 300 000 minidatorer här och nu tillverkar vi fyra miljoner.

Enligt Thill beräknar landets näringsdepartement att åtta miljoner bärbara datorer kommer att tillverkas 2013, varav en del kommer att exporteras till andra länder i regionen som håller på att utveckla sina egna projekt inom pedagogik och digital integration.

Text: Marcela Valente/IPS
Foto: Rock1997/Wikimedia Commons