Stor straffrihet för sexuella brott i Centralamerika

Mängder av kvinnor i Centralamerika och södra Mexiko faller offer för sexualbrott, men brotten klaras sällan upp och förövarna går fria.

- Dessa våldsbrott tillhör den grupp som oftast tystas ned och osynliggörs, vilket också betyder att straffriheten blir som störst, säger Marcela Suazo, regionchef för FN:s befolkningsfond, UNFPA, i Latinamerika och Karibien.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Statistik från El Salvador visar att enbart sex procent av de över åtta tusen anmälningar om sexuella brott som rapporterades i landet mellan januari 2008 och juli 2010 ledde till fällande domar. Situationen är snarlik i Nicaragua, och i många andra länder i Centralamerika och södra Mexiko, en region som har närmare 70 miljoner invånare.

Förutom att ländernas rättsväsenden är dåliga på att utreda och bestraffa sexualbrotten så anmäls långt ifrån alla dessa brott eftersom offren ofta känner skam eller rädsla, säger Suazo, som samtidigt påpekar att kvinnors svaga ställning gentemot männen utgör en del av problemet.

Närstående förövare

Enligt Suazo är flickor och unga kvinnor i åldern mellan 12 och 18 år den mest utsatta gruppen, och förövarna är ofta egna familjemedlemmar eller personer som står familjerna nära.

Situationen har uppmärksammats i en rapport från Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, IACHR, där man särskilt koncentrerat sig på El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua.

Trots att mycket arbete återstår hävdar Tracy Robinson, som arbetar med att granska kvinnors rättigheter för IACHR, att det gjorts vissa framsteg i regionen på senare tid - som införandet av lagar mot kvinnomisshandel och nya juridiska institutioner som arbetar med ett genderperspektiv.

Samtidigt understryker Robinson att många kvinnor som faller offer för sexualbrott aldrig får någon upprättelse, vilket betyder att lika många sexualbrottslingar går fria.

Hopp om bättring

Ángela Acevedo, som arbetar med genderfrågor för domarkåren i Nicaragua, påpekar samtidigt att andelen anmälningar om sexualbrott som resulterat i fällande domar har stigit något på senare år.

Förhoppningen är dessutom att dessa siffror ska förbättras ytterligare efter att en särskild lag mot kvinnovåld har börjat gälla denna månad. I denna lag finns bland annat en definition av "femicidio" - den term som används för kvinnomord i Latinamerika, samt olika straffsatser för andra former av våld som kvinnor kan drabbas av.

Men massor av arbete återstår, påpekar Acevedo.

- Den sociala toleransen för denna form av våld innebär att det finns en låg lyhördhet i samhället för offren och ett litet stöd för de rättsliga utredningarna. Brottsoffren blir offer även för rättssamhället, påpekar Acevedo.

Text: Danilo Valladares/IPS