Större andel ursprungsfolk

*Antalet brasilianare som anser sig tillhöra något ursprungsfolk är växande. Populationen växte med 150 procent över perioden 1991 till år 2000 enligt IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).*

Det är första gången institutet presenterar ett resultat av sociodemografisk forskning om ursprungsbefolkningen. Tillväxten är nästan sex gånger större än befolkningens generella tillväxt. I 1991 var indianbefolkningen bara 294 000 personer eller 0,2 procent. Efter tio år var siffran fördubblad till 734 000 personer eller 0,4 procent.

Anledningen till fenomenet tycks vara att alltfler stadsbor med indianrötter nu själva tycker att de är indianer – och alltså är stolta för det. Att det finns en viss invandring från länder med större andel indianbefolkning (Peru, Paraguay, Ecuador och Bolivia) kan vara en del av orsaken. Men den förklarar inte hela förändringen.

Den så kallade region Norte (skogsstaterna) har störst indianbefolkning i landet, men enligt undersökningen föll antalet av dem som ”deklarerar” sig som indianer i den delen av landet. Däremot växer antalet i södra delen plus i Nordeste. Något överraskande är att se att de fem delstaterna med störst tillväxt är:

Sergipe (28,8 %), Piauí (27,0 %), Rio Grande do Norte (26,4 %), Minas Gerais (26,2 %) e Goiás (23,9 %)

Man anslår att 1991 bodde 76,1 procent på landbygden. Idag bor mer än 52 procent i urbaniserade områden. Det finns även historiska och begreppsmässiga orsaker:
Kategorin indian eller ”indígena” (ursprungsbefolkning) blev först introducerad i 1991 trots att den första undersökningen som räknade färg och/eller etnicitet genomfördes 1872. Den senaste folkräkningen, Censo 2000, uppdelar den brasilianska befolkningen i fem grupper: Vit, svart, gul, färgad och ”indígena”.

_Morten Gliemann_