"Socialismen har en skuld till kvinnorna"

Maria Teresa Blandón är välkänd feminist i Nicaragua, ledare för feministorganisationen La Corriente, och en av regeringens kritiker. Som ung var hon också aktiv i FSLN, men med tiden har hon alltmer tagit avstånd från partiet. Latinamerika.nu träffade henne för en pratstund om hur situationen egentligen ser ut för nicaraguanska kvinnor idag, och vilket politiskt klimat som råder. 

-Det finns positiva aspekter av regeringens arbete. Deras retorik har gjort att diskriminerade grupper återfått lusten att delta i politiken. Arbetare, bönder och många i den informella sektorn känner att deras åsikter spelar roll, och det ger hopp.

Men det finns problem med att prata om deltagande också.

-Eftersom alla partier i Nicaragua, inte bara ”el Frente” är så ofantligt traditionella och anser sig vara en elit, så ifrågasätter de aldrig sin egen ledarroll, menar Maria Teresa. I församlingen försvarar de den rollen, och rådfrågar bara vissa specifika aktörer – storföretagare till exempel, men inte de som har liten makt.

Mångfald och oliktänkade uppskattas inte i politiska leden anser Maria Teresa. Hon menar att de är extremt fientliga mot feministorganisationerna.

-Inte ens i våra frågor blir vi tillfrågade.

Homofob sexist värre för kvinnorna

Även om Maria Teresa Blandón inte anser att FSLN är vare sig socialister eller särskilt vänster, tror hon ändå att alternativet Fabio Gadea för partiet PLI-MRS, som var den ledande opponenten i valet i november, skulle ha varit mycket värre.

-Gadea är mycket mer konservativ, och väldigt sexistisk, och homofob med en snäv syn på familjen. För jämlikheten och mångfalden hade det varit fruktansvärt. Liberalismen existerar inte i Nicaragua, det finns bara konservatism på högersidan.

-Vår regering är smart, säger hon. De har vett att se till folkets behov, och har lanserat flera sociala program: Casas para el pueblo (Hus till folket), Usura Cero (Noll Ocker), Hambre Cero (noll Hunger) bland annat. Även för de som inte tagit del av programmen ger det ett hopp om att nästa gång är det min tur. Att den fria marknaden består och att det fortfarande är arbetarnas roll att underkasta sig de privata företagens vinster kan inte folket se.

Klyftor mellan sagt och gjort Att vara aktiv feminist är en livsstil.: Anna Lok

Maria Teresa menar att socialismen har en stor skuld till kvinnorna. Att det finns en enorm klyfta mellan det sagda och det gjorda och att enormt mycket våld mot kvinnor har förekommit inom vänstern, som inte har ifrågasatt de patriarkala fundament rörelsen vilar på.

-De reformer regeringen gör påverkar kvinnor i stor utsträckning, säger Maria Teresa Blandón. Att det finns mat, skola, vatten, tillgång till sjukvård – allt detta faller inom ramen för moderskapet och på så vis påverkar det deras liv i stor utsträckning.

Rosario Murillo, rikets första dam och en mycket aktiv politiker med hand om bland annat regeringens kommunikation, gifte sig på nytt med sin make president Daniel Ortega 2005. Det kommunistiska FSLN har steg för steg förändrat sin relation till kyrkan, som tidigare varit en antagonist. Den fientliga relationen analyserades inom partiet som en av anledningarna till att valet 1990 förlorades till högerpolitikern Violeta Chamorro. För att vinna tillbaka de djupt religiösa nicaraguanerna insåg partiet att det var tvunget att anta en annan riktning och lanserar sig nu som kristna, solidariska och socialistiska.

Fler kvinnor med politisk makt

Partiets politik innefattar en kvinnosyn där moderskapet står i centrum – att kvinnans roll framför allt är att ta hand om familjen, i en reproduktiv roll, stå för harmoni och förlåtelse. Nicaragua har således en mycket sträng abortlagstiftning, som också förbjuder terapeutisk abort, och frågor om transsexuellas och homosexuellas rättigheter är inte prioriterade. Men efter valet i november har antalet kvinnliga ledamöter för FSLN ökat. Av nationalförsamlingens totalt 92 platser har FSLN 60, varav 34 av kvinnor

-Möjligen leder fler kvinnor i parlamentet till att de solidariserar sig med kvinnor, men eftersom de också måste vara solidariska med partiet är det kvinnor i vissa specifika roller som kan få fördelar, anser Maria Teresa Blandón. Det ska bli intressant att se hur de kommer att förhålla sig till landsbygdskvinnors krav på rätt till jord gentemot storföretag. Men någon genomgripande jordreform och omfördelning av jord tror jag inte vi kommer att se. Två lagar: en skattelag och socialförsäkringslagen ska antas snart, och det kan vara viktiga steg för många kvinnor.

I abortfrågan ser inte Maria Teresa heller att några stora förändringar kommer att ske.

-FSLN har för mycket fördelar att vinna på alliansen med kyrkan, menar hon. Internationellt har de fått mycket kritik, så eventuellt kan det komma småreformer, men inte på juridisk nivå. Snarare i direktiv till hälsoministeriet. Vi [La Corriente] har anmält vissa akuta fall där läkare borde ha ingripit som lagstiftningen ser ut nu, och kanske kan de få vissa utökade befogenheter. Men det kommer fortfarande vara straffbart att utföra och få en abort.

Text och foto: Anna Lok, Latinamerikagrupperna

Delar av texten har tidigare publicerats i Röster från Latinamerika nr 1, 2012, Latinamerikagruppernas medlemstidning. 

Röster från Latinamerika