Snabb tillväxt för callcenterbranschen

Allt fler unga i Guatemala får jobb inom callcenterbranschen, som främst servar den amerikanska marknaden. Branschens starka tillväxt har även stimulerat den digitala utvecklingen i landet och främjat framtagandet av webbapplikationer och programvaruteknik.

-Jag sökte arbete på en bank, men där skulle jag ha tjänat hälften jämfört med här och jag skulle ha behövt arbeta fler timmar, säger den 20-årige universitetsstudenten Carlos de León, från sitt bås i ett av de callcenter som är en del av en snabbt växande industri i Guatemala.

Mellan 16 000 och 18 000 unga är anställda vid landets 75 telefoncentraler. Enligt Asociación Guatemalteca de Exportadores, Agexport, som är en sammanslutning för guatemalanska exportörer, är 10 000 av dessa unga tvåspråkiga och talar både spanska och engelska, medan 6 000 till 8 000 endast talar spanska.

José Calderón, vid ett center för språkstudier vid San Carlos-universitetet i Guatemala City, säger att universitetet tillsammans med Agexport och finansdepartementet samt en rad andra universitet bedriver ett gemensamt projekt för att främja studier i engelska.

-Tanken är att vi inom fem år ska ha mellan 40 000 och 50 000 unga människor som kan språket. Det ger dem möjlighet att få callcenterjobb så att de kan finansiera sina studier, säger Calderón.

Germán López vid Agexport säger att callcenterbranschen skjuter till motsvarande 54 miljoner kronor per månad till den guatemalanska ekonomin i form av löner - som i genomsnitt ligger på mellan motsvarande 3 800 kronor och 4 200 kronor i månaden.

-Fyra nya arbetstillfällen skapas indirekt av varje callcenterjobb, säger han.

Vinsterna inom branschen ökar

Agexport beräknar att callcenterindustrin i Guatemala gjorde vinster på motsvarande 1,3 miljarder kronor 2011, vilket var en 24 procentig ökning jämfört med 2010. I år väntas vinsterna uppgå till motsvarande 1,6 miljarder kronor.

López säger att industrin har växt sedan 2003 då man började serva den amerikanska marknaden.

-Den geografiska närheten, konkurrenskraftiga priser och faktumet att Guatemala ligger i samma tidzon som USA gör landet attraktivt för den amerikanska marknaden, tillägger han.

Telefoncentralerna i Guatemala erbjuder bland annat tekniskt stöd och problemlösning inom olika områden, främst inom telekommunikation, elektricitet, bank och finans. Den starka tillväxten i branschen har lockat kapital från Indien, Kanada och USA och stimulerar också tillväxten av programvaruteknik, webbapplikationer och digital utveckling.

Guatemala har gjort framsteg i fråga om att överbrygga den digitala klyftan. Sedan 2010 finns ett universitetsområde i huvudstaden som syftar till att ge plats för teknisk utveckling och innovationer i världsklass. På området finns över hundra IT-företag som bland annat är specialiserade på utveckling av specialeffekter för film, tv-spel och programvara för mobiltelefoner och internet. I år skapade företaget Surtidora de Alta Tecnología den första guatemalanska surfplattan, som är tänkt att konkurrera med internationella tillverkare.

Text: Danilo Valladares/ IPS