Släktingar skickar mer pengar

Penningöverföringar, s k remesas, har ökat med 8 procent i Latinamerika under 2011, visar en ny studie. Mest pengar skickas till Centralamerika, Mexiko och Colombia.

”Remesas” - pengaförsändelser - som skickas till familj och släktingar i ett annat land har under de senaste åren ökat markant i Latinamerika. En ny studie gjord av Diálogo Interamericano, en tankesmedja för utbyte och kommunikation på den amerikanska kontinenten, visar att mellan 2010 och 2011 ökade penningflödet med 8 procent. Ser man till specifika länder som exempelvis Nicaragua, har det skett en ökning på hela 22 procent och till Ecuador på 13 procent.

I snitt skickas omkring 320 amerikanska dollar från immigranter i USA, per månad. Totalt sett handlar det om tusentals miljoner dollar varje år.

Rapporten visar även att interregionala pengaförsändelser även de blir allt vanligare, och att det inte enbart är ett nord-sydfenomen. Dessutom har sättet att skicka pengar på utvecklats, då det nu är allt vanligare att man för över pengar via bankkonton istället för att skicka kontant.

Text: Sanna Sjöblom, frilansskribent