Skatt på jordegendomar kan bidra till jämlikare jordfördelning

I Guatemala ägs nästan 80 procent av landets jordbruksmarker av en liten grupp människor. Experter menar att införandet av en skatt på stora jordegendomar skulle minska den ägarkoncentration som kännetecknar Centralamerika och påskynda en utveckling av landsbygden.

Rafael González, ordförande för småbondeorganisationen CUC, säger att en sådan beskattning skulle kunna användas för att skapa en "jordbank", dit bönder som saknar egen odlingsmark skulle kunna vända sig för att få hjälp.

Tanken på att införa en skatt på jordegendomar i Guatemala möter dock hårt motstånd från de stora jordägarna och deras organisationer som hävdar att det är en "marxistisk" idé som strider mot rätten till privat ägande.

Närmare 80 procent av den odlingsbara marken i Guatemala ägs av blott 5 procent av landets 14 miljoner invånare. Detta samtidigt som hälften av befolkningen lever i fattigdom, varav 17 procent i extrem fattigdom, enligt FN:s beräkningar.

Enligt småböndernas ledare växer sig landets jordbruksindustri allt starkare samtidigt som risken för matbrist ökar i takt med de allt mer extrema väderfenomenen.

Uruguay föreslår jordegendomsskatt 

Enligt en rapport från biståndsorganisationen Action Aid så ökade odlingarna av sockerrör från 84 000 hektar år 1985 till 220 000 hektar 2009. Detta samtidigt som Guatemalas jordbruksindustri inte lyckas framställa tillräckligt mycket majs, basvaran för befolkningen, utan tvingas vara beroende av import.

- Länderna i Centralamerika har invaderats av nya transnationella företag som köper upp jordar för att producera biobränslen eller bedriva gruvdrift, och det finns inte längre någon plats för grödor som majs och bönor, säger González.

Tidigare i år lade Uruguays vänsterpresident José Mujica fram ett lagförslag om en beskattning av alla jordegendomar på över två tusen hektar. Skatten ska enligt förslaget ligga på mellan motsvarande 60 och 120 kronor per hektar och år. Enligt Mujica syftar skatten till att motverka ägarkoncentrationen i landet. Förslaget, som senare kommer att debatteras i Uruguays kongress, har hyllats av många i Centralamerika.

- En skatt av det slaget skulle tveklöst få en positiv effekt för landet, säger Ricardo Barrientos, vid Centralamerikanska institutet för skattestudier, ICEFI, med bas i Guatemala City.

Jordkonflikter kräver liv

Samtidigt menar Barrientos att det för närvarande skulle vara omöjligt att få igenom ett sådant förslag i Guatemala av politiska skäl.

Konflikter om jordegendomar har på senare utlöst flera våldsamma sammanstötningar i Centralamerika, framför allt i Honduras och Guatemala.

I den honduranska dalen Bajo Aguán har en konflikt mellan jordägare som producerar palmolja och jordlösa bönder som ockuperar mark resulterat i strider som under de senaste två åren skördat närmare 50 liv.

I Guatemala har tusentals jordlösa bönder vräkts från platser som de antingen ockuperat eller brukat i flera år utan officiella tillstånd. Minst fyra personer har i år dödats i samband med dessa konflikter.

Text: Danilo Valladares/IPS