Rykten om Israelisk inblandning i Mexikos militära kamp mot Zapatisterna

Den senaste månaden har det florerat artiklar i olika nyhetsmedier som kopplat samman Israel och Mexiko och där beskrivit hur Israel har hjälpt den mexikanska regeringen i arbetet mot Zapatisterna i delstaten Chiapas.

För att förstå sammanhanget måste man ta sig hela vägen bak till den 1 januari 1994 då frihandelsavtalet NAFTA trädde i kraft mellan Kanada, USA och Mexiko. Samma datum startade ett stort antal bönder, med subcomandante Marcos i spetsen ett väpnat uppror i delstaten Chiapas. Detta som en protest mot hur ursprungsbefolkningen behandlades av regeringen och hur de skulle missgynnas av avtalet. Zapatisterna tog sitt namn från en av männen från Mexikanska revolutionen, Emiliano Zapata, som även han ledde ett bondeuppror.

Uppgifterna som nu släppts från bland annat Jorge Llaven Abaraca, minister för allmän säkerhet i Chiapas, visar på att det har varit diskussioner mellan honom, hans kollegor samt det Israeliska försvarsdepartementet sedan han tillträdde sin post i december förra året.

Enligt The Center for Human Rights har det sedan Llaven Abaraca blev minister uttryckts rädsla och oro för att hans styre skulle få våldet i delstaten att eskalera. Detta grundas till stor del på hans tidigare historia då han tillämpat bland annat tortyr, mordhot och förebyggande frihetsberövanden.

Zapatisterna ses som hot

Upproret 1994 slutade i en vapenvila tolv dagar senare, och även om Zapatisternas kamp fortfarande fortsätter, ansågs de inte vara en fara för regeringen i Mexiko City. Zapatisterna ansågs snarare vara en fara för Mexikos bild utåt och de utländska investerarna.

Att slå ner det väpnade upproret var viktigt för Mexikos roll utåt snarare än människorna i upproret och deras vilja men också för att visa upp deras kontroll inrikes och att deras säkerhetspolitik fungerar. Enligt den rapport som släppts av Global Reports påvisar dokumenten medierna diskuterat senaste veckorna att israelisk personal var på plats i Chiapas med målet att utbilda den mexikanska militären och polisstyrkan i hur man bekämpar upprorsgrupper. Det har även kommit att dras paralleller mellan Israel och Mexiko och hur Zapatisterna vill likna deras kamp med Palestiniernas i Israel. Något Subcomandante Marcos påpekade under attackerna i Gaza 2009 då han sa att Zapatisterna och palestinierna känner en samhörighet genom deras kamp.

Detaljer utelämnas

Något som dock glömts bort i den senaste månadens mediaflöde är det faktum att både England och Spanien också skickat folk till Mexiko i detta skede. Enligt ett dokument som tidigare varit hemligstämplat kan läsaren ta del av hur England, Spanien och Israel har skickat militär till Mexiko City för att utbilda militären där med målet att kunna bekämpa Zapatisterna. Al-Jazeera hade en lång artikel på just detta ämne när Llvaen Abaraca släppte informationen i början av maj men har sedan av oförklarliga skäl dragit tillbaka den.

Al-Jazeeras tillbakadragna artikel och sättet frågan lyfts i vissa medier med fokus på Israel trots tydliga indikationer på att England och Spanien varit minst lika delaktiga kan tyda på att det finns många obesvarade frågor kring ämnet och att uppgifterna bör ifrågasättas och kritiskt granskas.

Text: Linda Nyström