Röster höjs för matsuveränitet

Det pågår just nu en debatt i El Salvador om hur den grundlagsskyddade rätten till matsäkerhet ska kunna implementeras genom stiftandet av en civil lag. En av aktörerna i debatten är den nyligen skapade Kommittén för matsuveränitet som kräver att lagen går längre än de utarbetade kraven på matsäkerhet.

Det var den 19 april 2012 som rätten till matsäkerhet garanterades i den salvadoranska konstitutionen och det slogs fast att staten var ansvarig för att tillgodose rättigheten. Implementeringen av rättigheten ska tillgodoses genom skapandet av en specifik lag och det är kring utformningen av denna som debatten nu rör sig, i och med att parlamentet inom kort kommer att behandla frågan. I tisdags dök en ny aktör upp i diskussionen då den nybildade Kommittén för matsuveränitet höll sin första presskonferens. Kommittén består av olika civilsamhällesorganisationer, ifrån lokala småjordbrukarorganisationer till den internationella biståndsorganisationen Oxfam.

"Vi måste kämpa för matsuveränitet"

El Salvador är ett fattigt land där 24 % av alla barn under fem år lider av kronisk undernäring, enligt Mercy Palacios, talesperson för kommittén. Det är också ett land som i stor utsträckning saknar en inhemsk matproduktion och en stor del av livsmedlen importeras från grannlandet Guatemala. Matpriserna stiger ständigt, medan lönerna står still. Kommittén för matsuveränitet är en del av en internationell folkrörelse som menar att de av FN utarbetade kraven på matsäkerhet inte är nog för att komma till bukt med problematiken. - Vi måste kämpa för matsuveränitet, det räcker inte med matsäkerhet" säger småjordbrukaren Amelia Urías.

Till skillnad från begreppet matsäkerhet som endast fokuserar på tillgången till livsmedel, väger begreppet matsuveränitet in ett flertal aspekter som ekologisk hållbarhet, jordreformer, jämställdhet mellan könen, nationers rätt till självbestämmande över sin livsmedelspolitik och kritik mot genmodifierade grödor. Där förespråkarna för matsäkerhet ser på mat och livsmedel som en marknad bland andra menar rörelsen bakom kravet på matsuveränitet att frågan inte kan lämnas till den fria marknaden, utan kräver statlig inblandning då det rör sig om en mänsklig rättighet. Rörelsens mål är således en rättvis, jämställd, ekologisk hållbar och lokalproduktion av livsmedel, som skyddas från transnationella företagsintressen. Människorättsadvokaten Oscar Luna avslutar presskonferensen genom att sammanfatta kommitténs filosofi "Det handlar om rätten till ett värdigt liv."

Text och foto: Joanna Korbutiak, Frilansskribent