Röd April med krav på jordreform

De jordlösa lantarbetarnas rörelse MST genomför i veckan en rad ockupationer runt om i Brasilien för att uppmärksamma småbrukarnas internationella kampdag 17 april och kräva att den avstannade jordreformsprocessen återupptas. Kampanjen kallas Röd April.

En grupp MST-aktivister ockuperade på måndagsmorgonen ministeriet för jordbruksutveckling i Brasília, som bland annat är ansvarigt för den grundlagsfästa jordreformen, i protest mot kraftiga nedskärningar inom jordreformens budget. Enligt MST deltog cirka 1500 demonstranter i aktionen, enligt militärpolisen var de inte fler än 300.

Samtidigt ockuperade närmare 700 MST-medlemmar den federala motorvägen BR-163 i staden Sorriso i delstaten Mato Grosso, med krav på ouppfyllda löften om jordreform. I Rio Grande do Sul i syd och Pernambuco i nordost ockuperade MST sju storgods, i delstaten Ceará ockuperades guvernörspalatset. I delstaterna Rio de Janeiro och Maranhão ockuperades jordreformsmyndigheten Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Värsta torkan på 30 år

I Bahia slog närmare 3000 lantarbetare läger framför Incra-kontoret i delstatshuvudstaden Salvador. Här deltog även aktivister från lantarbetarorganisationerna Ceta (Movimento dos Trabalhadores Assentados e Acampados da Bahia), MTD (Movimento dos Trabalhadores Desempregados) och Pastoral Rural. Utöver jordreform kräver lantarbetarna i Bahia åtgärder för att minska effekterna av torkan som breder ut sig över delstaten. Enligt delstatsregeringen är det den värsta situationen på över 30 år. 200 kommuner har redan utlyst undantagstillstånd.

Mobiliseringen kring Röd April genomförs varje år kring den internationella lantarbetardagen 17 april, till minne av de 19 MST-aktivister som sköts till döds av militärpolis under en marsch i Eldorado dos Carajás i delstaten Pará 1996. På tisdagen, 16 år efter morden, kommer lantarbetarrörelserna att genomföra en nattvaka framför Högsta domstolen i Brasília. Rättsprocessen mot de ansvariga polisofficerarna pågår än idag.

Bland lantarbetarnas främsta krav under kampanjen Röd April återfinns en omedelbar aktionsplan för att legalisera mark till de mer än 186 000 familjer som ännu bor i jordockupationsläger runt om i landet. De kräver också ett program för investeringar i rurala nybosättningar, inklusive bostadsbyggen, utbildning, hälsovård och jordbrukskrediter.

Dilma får kritik

- Regeringen Dilmas första år var det sämsta på 16 år vad gäller att skapa nya bosättningar, säger Alexandre Conceição från MSTs nationella styrelse.
- Nu i april skar planeringsministeriet ned Incras budget med mer än 60 procent, vilket kommer att omöjliggöra program för jordbruksrådgivning och utbildning. Vi kan inte tillåta att regeringens byråkrati skär i medlen som avsatts för att förbättra produktiviteten och utbildningen på landsbygden, områden som president Dilma alltid trycker på i sina tal.

Ministeriet för Jordbruksutveckling (MDA) försöker på juridisk väg återta kontrollen över sin ockuperade byggnad. Ministern Pepe Vargas skriver i ett offentligt meddelande att han förväntar sig att de jordlösa på eget initiativ ska lämna byggnaden för att de förhandlingar som inleddes i onsdags, mellan MST, Vargas och Dilmas generalsekretarare Gilberto Carvalho, ska kunna återupptas.

"Under vårt möte fastställde vi en dagordning för förhandlingarna mellan MST och regeringen, en demokratisk process som är oförenlig med måndagens uppförande då rörelsens medlemmar ockuperade MDAs byggnad på Ministerieesplanaden och förhindrade att de offentliganställda på tre ministerier fick tillträde till sina arbetsplatser.”

Text: Lena Zetterström, Latinamerikagrupperna.