Rent vatten för en hälsosam värld

Vi har en planet täckt av en tunn yta av vatten. Man kan jämföra mängden genom att doppa en apelsin i vatten, den våta yta som är kvar på skalet är i proportion med den mängd som finns på jorden. Det är det vatten som gör vår existens möjlig.

Den 22 mars är den internationella vattendagen. I norra Chile i staden Arica informerade vattenvårdföretaget Agua del Altiplano, som bistår med vatten till Aricas invånare, förbipasserande om vattenanvändandet i staden.

En plastskylt är upphängd med exempel på hur mycket vatten som går åt vid olika typer av aktiviteter. Enligt skylten går det åt 100 liter vatten per dag och person enbart för att duscha.

I de norra delarna av Chile regnar det cirka en centimeter per år. Vattnet som används i de här områdena är grundvatten.

- Vi vill få folk att bli medvetna och vara varsamma med de få vattenresurser som finns. Folk är vana att vrida på kranen och se vattnet rinna. Man glömmer ofta bort vilken teknik, energi och arbetskraft som ligger bakom den tillgången, säger Liliana Roja som arbetar för Agua del Altiplano.

Till 97 procent består vattnet på vår planet av saltvatten. De resterande tre procenten är sötvatten som till största del är fryst i glaciärer på nord- och sydpolen. Endast 0,3 procent av jordens vatten finns i floder, sjöar och grundvatten. Det är det vatten som vi människor behöver dagligen. Om vår planet endast hade 100 liter vatten skulle tre glas vara allt som vi kan använda för vår överlevnad.

- Alla människor på jorden har ett ansvar att ha ett sunt förhållningssätt. Undvik att använda vatten i överflöd, låta kranen droppa och andra onödiga användningsområden, säger Liliana Roja.

Nadia Enedahl

Fakta

FN beslöt år 1993 att den 22 mars varje år skulle vara den internationella vattendagen.
Varje år sprider man ett nytt budskap på den internationella dagen - årets är: ”Rent vatten för en hälsosam värld”. Syftet med den internationella vattendagen är att göra folk medvetna om sitt vattenbruk.