Reinfeldt tog upp mapuchefrågan i Chile

Inför Reinfeldts besök i Chile hade organisationer, rikstadsledamöter och andra skrivit ett brev för att uppmana honom att ta upp mapuchefrågan och den omstridda antiterroristlagen med president Sebastián Piñera. Reinfeldt tog till sig uppmaningen och diskuterade frågan med Piñera.

- Jag har tagit upp det och jag har markerat den betydelse som Sverige fäster vid mänskliga rättigheter när det gäller alla på vår jord. Och Piñera har redogjort för de reformer som bedrivs här i Chile för att möta denna minoritetsfråga, bland annat när det gäller satsningar på sociala reformer och också sådant som tidigare regeringar hade igång när det gäller land och uppköp av land och det gäller också den ändring som gjorts av att man nu inte längre tillåter dömande i militära domstolar utan det är fört till civil rätt, sa statsminister Fredrik Reinfeldt, under torsdagens presskonferens i presidentpalatset La Moneda.

Men man använder sig ju fortfarande av militärdomstolar här i Chile och av antiterroristlagen. Diskuterade ni antiterroristlagen?

- Ja diskussionen var uppe och man redogjorde ändå för de förändringar som har gjorts, eller är på väg.

Bland de över 200 personer som skrivit under brevet fanns bland andra Lars Ohly (v), Eva-Britt Svensson, ledamot i EU-parlamentet och Mikael Näve från Olof Palme International Center med.

Brevskrivarna är starkt kritiska till den antiterroristlag som används i Chile. Detta då lagen tillämpats för att militarisera de områden där ursprungsfolket bor samt att fängsla en rad ledare för mapuchefolket.

"Lagarna stiftades av diktatorn Augusto Pinochet och ger staten rätt att hålla personer 'misstänkta' för terrorism häktade utan några åtalsgrunder och utan rätt till offentligt biträde i upp till två år. Lagarna innebär även att den misstänkte döms i militärdomstol och att anonyma vittnen kan användas. Generellt leder domarna till extremt långa fängelsestraff. Mapuchefångarna är i dagsläget dömda till hundra års fängelse." uppger brevskrivarna. De skriver även att "Den chilenska statens beslut och agerande kränker mapuchefolkets rättigheter och strider mot ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter."

Text och foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna

Kommentarer

Jag vill se utskrifter av frågor och svar mellan Reinfeldt och Pinera.