Redaktionell Policy*Latinamerika.nu* är en hemsida om människor, miljöer och händelser i Central- och Sydamerika. *Latinamerika.nu* erbjuder en unik rapportering från regionen, genom att ha en permanent närvaro av journalister med god lokalkännedom i flera av länderna.

*Latinamerika.nu* ger alternativ och aktuell information om en värld vi i Sverige sällan får läsa om, och fångar upp det stora intresse som finns för Latinamerika. Vår målsättning är att vara den mest besökta hemsidan på svenska för nyheter från Latinamerika, och den naturliga utgångspunkten för den som vill veta något om utvecklingen i regionen. *Latinamerika.nu* bevakar samhällsutvecklingen i relation till det stora, internationella spelet och sätter in den lilla människans värld i ett större sammanhang på ett begripligt sätt. På *latinamerika.nu* får annars tysta röster ta plats.

*Latinamerika.nu* präglas av objektivitet och saklighet. Åsikter ska skiljas från fakta. Hemsidan ska vara en trovärdig källa till information, och samtliga skribenter gör sitt yttersta för att kontrollera att fakta som förmedlas är korrekta. Uppgift om källa ska vanligtvis redovisas i texten, och skribenten ska alltid kunna redogöra för varifrån faktauppgifter är hämtade. Rapporteringen på *Latinamerika.nu* bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt de pressetiska reglerna.

*Latinamerika.nu* är en självständig journalistisk produkt i förhållande till organisationerna som står bakom samt till annonsörer.

La.nu