Punktprogram ska lösa skolkonflikt i Chile

En gemensam agenda att arbeta efter, där varje del i skolkonflikten ska betas av punkt för punkt. Det är regeringens förslag på hur skolkonflikten i Chile ska lösas. På torsdag meddelar studentorganisationerna om de antar förslaget eller ej.

Om studenterna säger ja till regeringens förslag kommer det att genomföras tre olika rundabordssamtal under september månad, som vart och ett berör olika delar av studenternas krav. När de är över hoppas regeringen att man nått lösning på den konflikt som pågått sedan mitten av maj.

Studenterna har fram tills lördagens möte med regeringen inte gått med på förhandlingar då de inte vill ha varken en politisering av konflikten eller kohandel. De har istället strävat efter att få regeringen att helt gå med på deras krav, som bland annat innebär gratis skola, förbud mot vinstdrivande skolor och en avkommunalisering av grundskolan.

Mobiliseringen fortsätter

Enligt nyhetssajten Emol.cl ska helgens möte ha bidragit till att tydliggöra parternas ställning i konfliktfrågorna och fått igång en kreativ dialog.  

- Men naturligtvis är vi fortfarande långt ifrån vad som kan vara en möjlig överenskommelse med myndigheterna, säger lärarförbundets ordförande Jaime Gajardo till Emol.cl.

Från studenternas sida har kritik framförts mot att mötet inte varit offentligt. De hade önskat att det sänts direkt i tv så att allmänheten kunnat ta del av det.

Studentrörelsens ledare, Camila Vallejo, säger också att de fortfarande saknar svar från regeringen på hur de förhåller sig till flera av deras krav och att den nu startade dialogen inte på något sätt innebär att mobiliseringen mattas av. Studenternas strejk, som omfattar omkring 250 000 studenter på gymnasie- och högskolenivå, kommer att fortsätta. Liksom de regelbundna demonstrationerna.

- Att bestämma om vi ska anta regeringens förslag eller ej är ett svårt beslut. Förslaget är utformat av dem och ur deras synvinkel, säger Giorgio Jackson, ledare för Universidad Católicas studentorganisation.  

På torsdag ska studentrörelsen ge besked till regeringen om de antar förslaget eller ej.

Text och foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna

Fakta

Regeringens förslag efter helgens möte:
Regeringen vill genomföra ett antal rundabordssamtal under vilka olika teman ska tas upp: 
12- 16 september: diskussion kring studiestöd, finansiering av universitet och system för bidrag och lån. 
19 - 23 september: diskussion kring avkommunalisering av den statliga grundskolan, reglering av kvalité i grundskola och vid högre utbildningar, förbud mot vinstdrivande universitet, förstärkning av teknisk utbildning och yrkesutbildning samt studentsamverkan. 
26 - 30 september: diskussioner kringvinstdelning och finansiering, samt resterande punkter som parterna inte är eniga om.
Man ska även diskutera den konstitutionella reform som syftar till att inkludera nya rättigheter i utbildningen samt utbildnings- och språkliga rättigheter för ursprungsbefolkningarna.

Läs förslaget i sin helhet här: http://www.elmostrador.cl/media/2011/09/Propuesta-mesas-de-trabajo-Mineduc.pdf

Källa: http://www.elmostrador.cl/