Protester möter trakasserier, hot och våld

Protester av ursprungsfolket Ikojts besvaras med trakasserier och hot om våld. Detta är resultatet av det vindkraftverksprojekt som är planerat i San Dionisio del Mar i delstaten Oaxaca i Mexiko.

Historien tar sin början 2004 när vindkraftsföretaget Preneal México S. A de C.V fick tillstånd att uppföra en vindkraftspark på mer än 1600 hektar, motsvarande ett område av tvåtusen fotbollsplaner. Detta helt utan kännedom eller förankring i kommunen vilket skapat ilska.

2011 fick kommunen tillgång till det kontrakt som skrivits under med vindkraftsföretaget. Det resulterade i att ett arbete med att få tillgång till all befintlig information som gömts undan inleddes. Samtidigt började kampen för att försvara den för ursprungsfolket Ikojts heliga platsen - La Barra Santa Teresa. Platsen utgör den främsta försörjningen för samhället, vilket är fiske. Men det är också en viktig plats för bevarandet av folkets identitet och kultur. Området där parken ska byggas är ett känsligt mangroveträsk som har stor betydelse för San Dionisio del Mar, både ekonomiskt men också kulturellt. Det här skriver ursprungsbefolkningens La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio i en rapport 28 augusti 2012.

Enligt rapporten avslöjades det i februari att borgmästaren, Miguel Lopez Castellanos, haft möten med vindkraftsverksföretaget bakom ryggen på befolkningen. Delstaten Oaxacas parlament har inte vidtagit några åtgärder och det har väckt starka folkliga protester. Ursprungsfolket menar att det finns tydliga bevis på att Miguel Lopez Castellanos har begått brott samt undanhållit information från kommunens invånare. Personer som deltagit i kampen om att försvara sin mark har den senaste tiden utsatts för hot, trakasserier, gripanden och åtal. Den 8 maj i år ska delstatsguvernören Gabino Cué Monteagudo öppet ha hotat de personer som deltar i protesterna med ett nytt San José del Progreso, det vill säga nya mord liknande de där flera aktivister som protesterat mot gruvdriften i San José del Progreso mördades.

Hot mot protestanter

Ursprungsfolkets rapport meddelar vidare att det för tillfället pågar mer än 40 förundersökningar mot personer som protesterat mot borgmästaren Miguel Lopez Castellanos. Borgmästaren har även begärt att grundläggande samhällsservice, så som ambulans och sjukvård, samt stöd till kvinnor och äldre, dras in för de ursprungsfolk som deltar i protesterna mot vindkraftverksprojektet.

Den 25 augusti ska en av motståndarna till borgmästaren och vindkraftsverksprojektet ha blivit svårt misshandlad. När personen uppsökte sjukvård för sina skador nekades han vård av läkarna på kliniken, rapporterar La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec.
Rädslan hos befolkningen ökar för en planerad attack då vindkraftverksföretaget vill få den tillgång till territoriet de behöver för att komma igång med projektet. Ursprungsfolket som försvarar sitt territorium upplever att de befinner sig i stor fara för aggression av borgmästaren och hans sympatisörer. De får utstå påtryckningar, hot och trakasserier från flera håll. Dels från representanter från Mexikos regering och delstaten för att backa upp företagen, dels från de transnationella vindkraftsverksföretagen för att starta uppbyggnaden av vad som kommer att bli Mexikos och Sydamerikas största vindkraftsverkspark. Ursprungsfolket Ikojts menar att detta är en invasion av deras territorium och levebröd samt en attack mot deras kultur, identitet och liv.

Men att det finns en stor majoritet mot vindkraftsprojektet bland befolkningen råder det inget tvivel om. I april rapporterade nättidningen Cencos att kommunfullmäktige deklarerat ett kraftigt motstånd mot vindkraftsverksprojektet på grund av den stora påverkan på folkets överlevnad som ursprungsfolk.

Den 23 augusti tog sig vindkraftverksföretaget in i området för att starta byggprojektet trots befolkningen i San Dionisio del Mar´s tydliga protester.

Text: Sandra Michel, Praktikant, Latinamerikagrupperna

Foto: Kohei Matsumura/Wikimedia Commons