Politik mot hunger saknas i Centralamerika

Skicka vidare Skriv ut
Tillgång till fröer och utsäde är en viktig del av småjordbrukarnas vardag, och bör inkluderas i politiken mot hungern.

Åtta miljoner centralamerikaner lägger sig hungriga varje kväll, och över hälften av befolkningen lever i fattigdom – varav 27 procent i extrem fattigdom enligt siffror från ekonomikommissionen CEPAL och FN:s jordbruksorgan FAO. Nu efterfrågas en gemensam politik som sätter småjordbrukarna i centrum.

Guillermo Gonzalez berättade om Nicaraguas lag för matsuveränitet. Fotograf: Anna LokGuillermo Gonzalez berättade om Nicaraguas lag för matsuveränitet. Fotograf: Anna LokSituationen är mest utbredd på landsbygden, och det saknas en sammahållen politik i de centralamerikanska länderna för att hantera problemet. Detta konstaterade den globala bönderörelsen Vía Campesina under en presskonferens i Nicaraguas huvudstad Managua.

Samtidigt anordnades också ett forum för matsuveränitet med deltagande från samtliga centralamerikanska länder strax utanför Managua. En av talarna var Guillermo Gonzalez, som arbetar med den nicaraguanska regeringens politik för näringsmässig matsäkerhet och matsuveränitet.

-Om vi minskar undernäringen med en procent får det effekten att fattigdomen minskar med fyra procent, fastslog han. Men minskas fattigdomen med en procent är effekten på undernäringen bara 0,25 procent. Alltså är det en effektiv strategi att minska den kroniska undernäringen för att minska fattigdomen.

Matsuveränitet en väg ut ur fattigdom

Undernäringen drabbar ofta barn och kvinnor på landsbygden värst. Undernärda barn lever ofta i stora familjer, med ensamstående, outbildade mammor och i extrem fattigdom. Både den fysiska och psykiska utvecklingen hämmas av undernäringen, och följer sedan barnet genom hela livet.

I Centralmerika är Nicaragua, Honduras och Guatemala de länder som har störst problem. Men i Nicaragua finns det färre tecken på kronisk undernäring bland dagens sexåringar än bland nioåringarna, vilket indikerar att utvecklingen går åt rätt håll. Nicaragua har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att minska undernäring och fattigdom, bland annat skolmåltider och program som Hambre Cero (Noll Hunger), med satsningar på att ge fattiga kvinnor tillgång till mark och djur.

Nicaragua är det enda landet i Centralamerika som har en lag som för fram matsuveränitet och inte bara matsäkerhet. Skillnaden mellan begreppen kan kortfattat beskrivas som att matsäkerhet handlar om att ha tillgång till mat, medan matsäkerhet är ett vidare begrepp som också inkluderar produktions- och konsumtionssätt, hänsyn till miljön och grödornas näringsriktighet. Talaren Javier Hernandez Munguia från jordbruksuniversitetet UNAN poängterade att Guatemala har haft en lag om matsäkerhet i sju år, men utan att speciellt mycket förändrats. Svårigheten ligger inte bara i att finansiera sociala program som ger tillgång till mat, utan i att förändra de strukturer som håller kvar människor i fattigdom.

Kvinnor är nyckelaktörer

Deltagarna på forumet diskuterade också olika förslag för matsuveränitet.John Wayman, ungdomsaktivist tillsammans med fler engagerade.John Wayman, ungdomsaktivist tillsammans med fler engagerade. De menade bland annat att det behövs utbildning och information om vad det innebär och att nyckeln ligger i att stötta småjordbrukarna snarare än att utöka storskaliga odlingar, som dessutom innebär allvarliga problem för den biologiska mångfalden.

-Vi måste tänka att det är för våra barns skull, sa Johana Vanegas, från Nuevo Pueblo i departamentet Estelí. Hon är änka med sex barn och deltog för första gången i ett nationellt forum.

-Framför allt kvinnor på landsbygden behöver kunskap om bra odlingsmetoder. Det är komplicerat att odla utan kemikalier. Alla har inte heller sin makes stöd. 

Regionalt grepp av bred allians

John Wayman är ungdomsaktivist inom Vía Campesina och deltog också i forumet. Han menar att lösningarna står att finna på regional nivå.

-Vi betrakta det som ett gemensamt problem och hitta gemensamma lösningar, till exempel via PARLACEN (det centralamerikanska parlamentet som diskuterar regionala frågor). Genom att diskutera och dela med oss hittar vi bra sätt. Och vi måste sprida kunskaper om jordbruksreformer, matsuveränitet och urspungsfolkens cosmovision. Storföretagen måste Leoncia Solorzano från Honduras kräver en bred allians för att stoppa hungern.Leoncia Solorzano från Honduras kräver en bred allians för att stoppa hungern.inse att våra rättigheter till mat och försörjning är viktigare än deras rätt att äga.

Leoncia Solorzano, som koordinerar kvinnokommittén inom Vía Campesina, lyfte fram att en allians mellan olika aktörer för att få stopp på hungern.

-Det är bråttom att göra något och det krävs politiska åtgärder. En allians mellan kvinnor, män och unga från landsbygden, regeringarna i regionen, ickestatliga organisationer och internationella organ som EU, FAO och FIDA (internationell fond för jordbruksutveckling) som kan attackera problemen vore en bra start.

Text: Anna Lok, Latinamerikagrupperna

Foto: Fernanda Siles, Vía Campesina och Anna Lok, Latinamerikagrupperna

Matsuveränitet innebär folkets rätt att definiera sin egen jordbruks- och livsmedelspolitik och utgår ifrån småjordbrukares intressen. Det innebär rätten att bestämma hur en hållbar produktion och konsumtion ska organiseras och vad som ska planteras. Traditionella, hälsosammma grödor med god kvalitet kommer först, i tillräcklig kvantitet för samhällenas behov och i första hand för lokal distribution. Konceptet introducerades 1996 av Vía Campesina som ett ekologiskt, småskaligt, klimatsmart svar på en växande transnationell, marknadsstyrd agrobusiness som prioriterar monokulturer, genomodifierade grödor och växtgifter. Läs mer på Vía Campesinas hemsida (engelska).

Fler nyheter

Politik & Samhälle

VM-arenor skördar dödsoffer i Brasilien

2014-04-17 15:55 : Brasilien

Om mindre än två månader börjar fotbolls-VM i Brasilien och förberedelserna har omgärdats av förseningar och dödsolyckor.

"Jag tog barnen i händerna och sprang"

Mario och Mariela. Två av de omkring 11 000 drababde av branden i Valparaíso, Chile. Foto: Lisa Karlsson

Mariela och Mario är två av de omkring 12 500 människor som drabbats av helgens enorma brand i Valparaíso, Chile. Latinamerika.nu träffade dem på den skola som nu fungerar som härbärge för ett 90-tal personer.

Storbrand blottar sociala klyftor i Chile

2014-04-13 16:55 : Chile
Branden rasade okontrollerat över Valparaísos kullar under flera timmar på lördagen. Foto: Marco Herrera

Under lördagseftermiddagen spred sig en våldsam brand snabbt över kullarna i den chilenska hamnstaden Valparaíso. Omkring 12 500 personer har drabbats, närmare 3000 hus har brunnit ner till grunden och hittills har 15 personer rapporterats döda. Men tragedin blottar även stora sociala klyftor och brister i stadens infrastruktur.

Uppdaterad 2014-04-16

De startar agroekologiskola för kvinnor

2014-04-09 01:59 : Chile
Byggnaden där Anauri kommer att starta en agroekologiskola för kvinnor. Foto: Anamuri

Den kvinnliga lantarbetarorganisationen Anamuri är på väg att förverkliga en dröm – att starta en agroekologiskola för kvinnor.

USA försökte störta Castro med sms-tjänst

2014-04-08 01:45 : Kuba

USA:s biståndsmyndighet Usaid arbetade i flera års tid med en sms-tjänst som skulle bidra till den kubanska regimens fall. Den Twitter-liknande tjänsten var inriktad på unga kubaner och hade som mest 40 000 användare, innan den lades ner 2012.

Latinogäng etablerar sig i Spanien

2014-04-03 13:14 : Latinamerika, Europa
Foto: Wikimedia Commons

I kölvattnet av den ekonomiska krisen i Spanien har flera organiserade Latinamerikanska gäng etablerat i landet. Enligt tidningen El País finns det omkring 300 gängmedlemmar i Madrid.

FMLN-anhängare i Sverige firade valsegern

Diana Cruz, sångare i gruppen Los Lencas som uppträdde under festen. Foto: Marlon Perez

Samtidigt som FMLNs anhängare firade Salvadors Sánchez Ceréns valseger på El Salvadors gator firades triumfen även i Stockholm.

Colombiansk underrättelsechef dömd för förföljelse av svensk journalist

2014-03-25 14:42 : Colombia

Colombia är ett av världens farligaste länder för journalister. Den senaste veckans domslut där Carlos Alberto Arzayús, vice chef inom den nu nedlagda underrättelsetjänsten DAS, dömdes till tio års fängelse för att bland annat olaglig övervakning, visar att även utländska journalister lever farligt i landet. En av de drabbade av den olagliga förföljelsen är Dick Emanuelsson, svensk journalist med mångårig erfarenhet av rapportering från Latinamerika.

Från transitland till drogproducent

2014-03-21 17:35 : Honduras
Opiumvallmo. Foto: Andrew Smith/Wikimedia Commons

Honduras har länge varit ett stort transitland i droghandeln mellan Syd- och Nordamerika, vilket starkt bidragit till den skenande våldsbrottsligheten. Men på senare tid har det även blivit tydligt att det fattiga landet blivit allt mer intressant som producent för regionens mäktiga knarkmaffior.

Skärpta motsättningar efter rekordjämnt val

Med endast 6364 röster vann FMLNs Salvador Sánchez Cerén presidentvalet i El Salvador gentemot högerkandidaten Norman Quijano den 9 mars. Högerpartiet Arena hade dock svårt att acceptera förlusten i den avgörande valomgången med en sådan knapp marginal, och nu menar många att de politiska motsättningarna i landet kommer att skärpas.