Politik mot hunger saknas i Centralamerika

Skicka vidare Skriv ut
Tillgång till fröer och utsäde är en viktig del av småjordbrukarnas vardag, och bör inkluderas i politiken mot hungern.

Åtta miljoner centralamerikaner lägger sig hungriga varje kväll, och över hälften av befolkningen lever i fattigdom – varav 27 procent i extrem fattigdom enligt siffror från ekonomikommissionen CEPAL och FN:s jordbruksorgan FAO. Nu efterfrågas en gemensam politik som sätter småjordbrukarna i centrum.

Guillermo Gonzalez berättade om Nicaraguas lag för matsuveränitet. Fotograf: Anna LokGuillermo Gonzalez berättade om Nicaraguas lag för matsuveränitet. Fotograf: Anna LokSituationen är mest utbredd på landsbygden, och det saknas en sammahållen politik i de centralamerikanska länderna för att hantera problemet. Detta konstaterade den globala bönderörelsen Vía Campesina under en presskonferens i Nicaraguas huvudstad Managua.

Samtidigt anordnades också ett forum för matsuveränitet med deltagande från samtliga centralamerikanska länder strax utanför Managua. En av talarna var Guillermo Gonzalez, som arbetar med den nicaraguanska regeringens politik för näringsmässig matsäkerhet och matsuveränitet.

-Om vi minskar undernäringen med en procent får det effekten att fattigdomen minskar med fyra procent, fastslog han. Men minskas fattigdomen med en procent är effekten på undernäringen bara 0,25 procent. Alltså är det en effektiv strategi att minska den kroniska undernäringen för att minska fattigdomen.

Matsuveränitet en väg ut ur fattigdom

Undernäringen drabbar ofta barn och kvinnor på landsbygden värst. Undernärda barn lever ofta i stora familjer, med ensamstående, outbildade mammor och i extrem fattigdom. Både den fysiska och psykiska utvecklingen hämmas av undernäringen, och följer sedan barnet genom hela livet.

I Centralmerika är Nicaragua, Honduras och Guatemala de länder som har störst problem. Men i Nicaragua finns det färre tecken på kronisk undernäring bland dagens sexåringar än bland nioåringarna, vilket indikerar att utvecklingen går åt rätt håll. Nicaragua har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att minska undernäring och fattigdom, bland annat skolmåltider och program som Hambre Cero (Noll Hunger), med satsningar på att ge fattiga kvinnor tillgång till mark och djur.

Nicaragua är det enda landet i Centralamerika som har en lag som för fram matsuveränitet och inte bara matsäkerhet. Skillnaden mellan begreppen kan kortfattat beskrivas som att matsäkerhet handlar om att ha tillgång till mat, medan matsäkerhet är ett vidare begrepp som också inkluderar produktions- och konsumtionssätt, hänsyn till miljön och grödornas näringsriktighet. Talaren Javier Hernandez Munguia från jordbruksuniversitetet UNAN poängterade att Guatemala har haft en lag om matsäkerhet i sju år, men utan att speciellt mycket förändrats. Svårigheten ligger inte bara i att finansiera sociala program som ger tillgång till mat, utan i att förändra de strukturer som håller kvar människor i fattigdom.

Kvinnor är nyckelaktörer

Deltagarna på forumet diskuterade också olika förslag för matsuveränitet.John Wayman, ungdomsaktivist tillsammans med fler engagerade.John Wayman, ungdomsaktivist tillsammans med fler engagerade. De menade bland annat att det behövs utbildning och information om vad det innebär och att nyckeln ligger i att stötta småjordbrukarna snarare än att utöka storskaliga odlingar, som dessutom innebär allvarliga problem för den biologiska mångfalden.

-Vi måste tänka att det är för våra barns skull, sa Johana Vanegas, från Nuevo Pueblo i departamentet Estelí. Hon är änka med sex barn och deltog för första gången i ett nationellt forum.

-Framför allt kvinnor på landsbygden behöver kunskap om bra odlingsmetoder. Det är komplicerat att odla utan kemikalier. Alla har inte heller sin makes stöd. 

Regionalt grepp av bred allians

John Wayman är ungdomsaktivist inom Vía Campesina och deltog också i forumet. Han menar att lösningarna står att finna på regional nivå.

-Vi betrakta det som ett gemensamt problem och hitta gemensamma lösningar, till exempel via PARLACEN (det centralamerikanska parlamentet som diskuterar regionala frågor). Genom att diskutera och dela med oss hittar vi bra sätt. Och vi måste sprida kunskaper om jordbruksreformer, matsuveränitet och urspungsfolkens cosmovision. Storföretagen måste Leoncia Solorzano från Honduras kräver en bred allians för att stoppa hungern.Leoncia Solorzano från Honduras kräver en bred allians för att stoppa hungern.inse att våra rättigheter till mat och försörjning är viktigare än deras rätt att äga.

Leoncia Solorzano, som koordinerar kvinnokommittén inom Vía Campesina, lyfte fram att en allians mellan olika aktörer för att få stopp på hungern.

-Det är bråttom att göra något och det krävs politiska åtgärder. En allians mellan kvinnor, män och unga från landsbygden, regeringarna i regionen, ickestatliga organisationer och internationella organ som EU, FAO och FIDA (internationell fond för jordbruksutveckling) som kan attackera problemen vore en bra start.

Text: Anna Lok, Latinamerikagrupperna

Foto: Fernanda Siles, Vía Campesina och Anna Lok, Latinamerikagrupperna

Matsuveränitet innebär folkets rätt att definiera sin egen jordbruks- och livsmedelspolitik och utgår ifrån småjordbrukares intressen. Det innebär rätten att bestämma hur en hållbar produktion och konsumtion ska organiseras och vad som ska planteras. Traditionella, hälsosammma grödor med god kvalitet kommer först, i tillräcklig kvantitet för samhällenas behov och i första hand för lokal distribution. Konceptet introducerades 1996 av Vía Campesina som ett ekologiskt, småskaligt, klimatsmart svar på en växande transnationell, marknadsstyrd agrobusiness som prioriterar monokulturer, genomodifierade grödor och växtgifter. Läs mer på Vía Campesinas hemsida (engelska).

Fler nyheter

Politik & Samhälle

Barn och unga utsatt grupp vid kanalbygge

2014-09-02 03:34 : Nicaragua
Skolungdomar -utsatt grup vid kanalbygge. Foto: Emmelie Heljeved, Svalorna Latinamerika

Bygget av kanalen i Nicaragua riskerar att få negativa konsekvenser för barn- och ungdomar. Enligt lokala organisationer är speciellt unga som lever på egen hand sårbara för brott som människohandel, smuggling av vapen och droger samt kommersiell och sexuell exploatering i samband med byggnationen.

Deporterade lever i misär vid Mexikos gräns

2014-08-27 04:11 : Mexiko
Instalation med målade kistor representerar döda migranter vid gränsen mellan Mexiko och Usa. Foto: Tomas Castelazo

Hundratals människor som deporterats från USA lever i misär i ett ingenmansland i den mexikanska gränsstaden Tijuana. De väntar på en ny möjlighet att ta sig över den hårt kontrollerade gränsen till grannlandet i norr, men många har fastnat i tungt narkotikamissbruk.

Ny skandal avslöjar vanskötseln på mexikanska barnhem

2014-08-21 15:22 : Mexiko

Nyligen avslöjades en stor skandal på ett mexikanskt barnhem då myndigheterna omhändertog 458 barn som tvingats leva under fruktansvärda förhållanden. Men fallet är långt ifrån unikt.

AP-fonderna investerar i ännu ett oetiskt gruvbolag i Guatemala

Befolkningen i San Rafael Las Flores motsätter sig gruvan El Escobal men möter repression när de höjer sina röster

Det kanadensiska företaget Tahoe Resources, där AP-fonderna har totalt 4,5 miljoner kronor placerade, äger gruvan El Escobal i Guatemala som av bland annat Amnesty International och Tribunal Permanent

Öbor känner sig förbisedda i turismsatsning

2014-08-12 23:50 : Haiti
Ön Île-à-Vache, Haiti. Foto: Marie-chantalle/Flickr

Över fyra år efter den förödande jordbävningen i Haiti satsar regeringen stort på turism. Men regeringens största turismsatsning på ön Île-à-Vache i det karibiska havet har mött stort motstånd från lokalbefolkningen.

Lyckligt slut för fängslad svensk-colombiansk journalist

2014-08-06 17:50 : Sverige, Colombia

Den svensk-colombianske journalisten Joaquín Perez Becerra, som suttit fängslad i colombianskt fängelse under tre år misstänkt för samröre med Farc-gerillan, frigavs den 18 juli.

Ny lag begränsar pressfriheten i Honduras

2014-07-18 08:41 : Honduras

En ny säkerhetslag i Honduras utgör ett hot mot pressfriheten i landet och innebär att offentliga uppgifter som anses känsliga kan hemligstämplas i upp till 25 års tid. Det visar en ny rapport från ett statligt organ.

Fredsobservatörer får stanna i Guatemala

2014-07-13 10:06 : Guatemala

Sent under kvällen den 10 juli kom beskedet att Guatemalas migrationsmyndighet river upp beslutet att häva visumet för de två internationella observatörerna från Internationella Fredsbrigaderna (PBI). Nyheten kom bara timmar innan observatörerna skulle ha tvingats lämna landet.

Fredsobservatörer utvisas från Guatemala

2014-07-09 00:53 : Guatemala
Specialstyrkan intar gruvmotståndslägret La Puya Fotograf: Oscar Galvez, Waqib’ Kej

Två internationella observatörer från organisationen Internationella Fredsbrigaderna (PBI) förlorar sina visum och har 10 dagar på sig att lämna Guatemala. Observatörerna, med spanskt och chilenskt medborgarskap, anklagas av regeringen för att ha stört den allmänna ordningen vid de våldsamma avhysningarna i La Puya i slutet av maj, en uppgift som PBI tillbakavisar.

Kraftig minskning av kokaodlingar i Bolivia

2014-07-08 21:12 : Bolivia

Kokaodlingarna i Bolivia minskade förra året med 9 procent och under de senaste tre åren har minskningen varit hela 26 procent. Det rapporterar FN.