Petrobras misstänks förorena dricksvatten

*Miljödepartementet i Orellanas provinsstyre slår larm till miljöministeriet, energiministeriet och till brasilianska oljebolaget Petrobras. Bolaget anklagas för att tömma förorenat borrvatten i Rio Coca i närheten av bosättningen Huataracu.*

Petrobras utvinner olja i nationalparken Yasuní och har tidigare garanterat att spetsteknologi med liten miljöpåverkan används. Nu tyder uppgifter på att bolaget tömmer borrvatten i Rio Coca. Detta borrvatten som utvinns samtidigt med oljan innehåller mycket höga halter av giftiga ämnen.

Enligt de boende tömmer bolagets tankbilar vattnet dagligen direkt i floden på en plats som ligger utanför bloque 18, det område som bolaget fått kontrakt på. Tömningsplatsen är dessutom definierad som rekreationsområde och vattentäkt, och ligger sju kilometer från den del av floden där staden Coca tar sitt dricksvatten.

Miljömyndigheten i Orellana har också genomfört analyser av borrvattnet och konstaterar att det innehåller otillåtet höga halter av kolväten, oförenligt med flodvattnets användning som dricksvatten. Man har också hos den myndighet som ansvarar för hur landets vattenresurser används, CNRH, fått besked om att Petrobras inte har tillstånd att använda floden som mottagare av sitt borrvatten.

CNRH har gått vidare till Miljöministeriet för att gemensamt påverka Energiministeriets miljöenhet. Från energiministeriet har inte kommit något svar och oron är nu stor att det kan betyda att Petrobras därifrån kommer att få tillstånd att utvinna olja i nationalparken.

_Karin Persson_