Pérez ovillig att lösa jordkonflikter

Nyligen hölls ett andra möte mellan regeringsrepresentanter, företrädare för ursprungsfolkrörelser och småbrukarorganisationer i Guatemala i syfte att stoppa repressionen mot landets småbrukare. Mötet slutade dock utan några överenskommelser.

I slutet av mars i år marscherade hundratals familjer tjugo mil från Cobán, Alta Verapaz, till Guatemala City för att uppmärksamma landets jordkonflikter och ställa krav på politikerna. De krävde bland annat ett slut på våldsamma tvångsförflyttningar, i synnerhet i området Polochic, avkriminalisering av ursprungsfolkrörelser och ett avskaffande av jordbruksskulder. I slutet av marschen fick representanter för ursprungsfolkorganisationer och småbrukare till stånd ett möte med president Otto Pérez Molina, som då lovade att se över kraven och gå rörelserna tillmötes på ett flertal punkter.

"Lämnar dålig eftersmak"

Den 22 maj hölls ett andra uppföljningsmöte. Kraven på markskuldsavskrivningar och ett slut på våldsamma avhysningar framfördes återigen. Mötet, som varade under flera timmar, blev dock fruktlöst. Enligt tidningen Prensa Libre erbjöd regeringen att närmare analysera hundra gårdar, för att se om de kan omfattas av subventioner i markskuldsfrågan. De föreslog därför att presentera ett motförslag gällande markskuldsfrågan den 15 juni. Representanter för de sociala rörelserna avböjde dock eftersom de vill ha total skuldavskrivning.

- Familjerna kan inte vänta längre, sade Daniel Pascual, ledare för småbrukarorganisationen Comite de Unidad Campesino (CUC).

Inte heller gällande frågan om tillbakadragande av militär närvaro gjordes några framsteg.

- Mötet lämnar en dålig eftersmak, sade Pascual, till tidningen Siglo 21, och menade att det är beklagligt regeringen inte ändrat ståndpunkt.

Text: Lina Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto: José Gabriel Cubur Purir, CUC