Pacific Rim går vidare med stämning

I fredags stod det klart att El Salvador, som stämts av gruvföretaget Pacific Rim på 77 miljoner dollar, inte har brutit mot reglerna i frihandelsavtalet CAFTA. Bolaget nöjer sig dock inte utan vill att deras krav också prövas mot nationell lag.

Sociala rörelser som arbetar mot gruvbolaget misstänker att fredagens delseger mest är ett sätt för ICSID att inte tappa ansiktet, och utgången av stämningsansökan är fortfarande oviss. Tre aktivister som engagerat sig mot gruvan har funnits mördade. 

När det kanadensiska gruvföretaget nekades att utvinna guld i El Dorado-gruvan, lämnade de en stämningsansökan till ICSID, ett organ för investeringstvister som sorterar under Världsbanken. Genom att registrera ett dotterbolaget PacRim Cayman i Nevada, USA och argumentera för att El Salvador bryter mot CAFTAs regler, vilka ger företag generösa investeringsrättigheter.

Den salvadoranska staten vill av miljöskäl inte att utvinning ska ske – bland annat är används stora mängder cyanid vid utvinning av guld, vilket kan leda till att vatten och mark i närmiljön förgiftas och orsaka sjukdomar hos både människor och djur. Den viktiga floden Lempa är i riskzonen, och området är dessutom känsligt för tropiska stormar och jordbävningar.Det finns flera byar i närheten av gruvan.

Trots att ICSID har avfärdat Pacific Rims stämning gentemot CAFTA, eftersom de bedömt att PacRim Cayman inte har tillräcklig verksamhet i USA för att kunna sortera under CAFTA, kommer fallet att fortgå. Gruvföretaget kräver också att avtalet ska prövas mot El Salvadors egna investeringslagar.

Tom Shrake, ordförande och CEO för Pacific Rim, skriver i en pressrelease att de ser fram emot att fortsätta driva fallet, och har stor tilltro till att ICSID kommer att skydda företagets rättigheter.

Text: Anna Lok, Latinamerikagrupperna