Pachakutiks kongress avslutad

*Efter två dagars intensivt arbete offentliggör nu partiet Pachakutik de resolutioner kongressen antagit. Ordföranden Gilberto Talahua omvaldes för ytterligare två år. Förslag på presidentkandidat kommer att läggas fram inom 90 dagar. På kongressen fanns stöd för både Auki Tituaña, borgmästare i Cotacachi, och Rafael Correa, före detta finansminister.*

Under kongressen deltog omkring 950 delegater från 22 provinser, vilket representer landets alla fyra regioner. Pachakutik som är den politiska grenen av landets största ursprungsfolksorganisation Conaie vill nu förtydliga sina ställningstaganden efter att ha kritiserats och utsatt sig för självkritik för samarbetet med Alfredo Palacios regering, och med socialkristna och socialdemokratiska partier.

Pachakutik tar avstånd från den folkomröstning ("consulta popular") som regeringen förbereder och kräver istället en nationell konstituerande församling, Asamblea Constituyente, för att komma ifrån partiinflytandet och ge befolkningen en starkare röst. Man inbjuder till nationell mobilisering för att säga nej till frihandelsavtalet TLC, för att kräva omförhandling av alla kontrakt med oljebolagen och att kontraktet med Occidental skall avbrytas. Pachakutik kräver också att landets oljefyndigheter nationaliseras.

Pachakutiks kongress uttrycker sitt stöd till de regeringar och sociala och politiska organisationer som motsätter sig USAs imperialistiska dominans på kontinenten, särskilt broderländerna Venezuela och Cuba. Man vill också arbeta för regional politisk enighet för att kunna bromsa den ekonomiska och geopolitiska kontroll som de transnationella företagen utövar och utkräva respekt för internationella överenskommelser gällande skydd för biologisk mångfald, vattenresurser och för landets suveränitet.

Pachakutik ställer sig i opposition till Alfredo Palacios övergångsregering för, som man säger, dess svek mot överenskommelserna vid tillträdet i april och för dess politiska allianser med både mitten och höger. Partiet anser att det nu så aktuella förslaget med omröstning om politiska reformer bara lägger ut en dimridå som döljer regeringens nyliberala politik och dess avsikt att underteckna TLC.

_Karin Persson_