Pachakutik diskuterar framtiden

*I veckan som kommer samlas ursprungsfolkspartiet Pachakutik, till två dagars kongress i Ambato.*

En ny nationell ledare skall väljas och förutom den sittande Gilberto Talahua med stöd från Sierran deltar också två kandidater från Amazonas, Miguel Tankamash och Vicente Pujta.

En viktig punkt på dagordningen är förändring av stadgarna med avsikt att förtydliga rörelsens politiska och ideologiska principer.
En valstrategi ska också utarbetas inför de allmänna valen nästa år, inklusive presidentvalet.

Borgmästaren i Cotacachi, Auki Tituaña håller fast vid sin kandidatur i presidentvalet. Någon annan kandidat har ännu inte presenterats. Tituaña anger att det finns flera politiska sektorer och organisationer som uttryckt intresse av att gemensamt formulera ett politiskt förslag.

Ledarna för Pachakutik vill under kongressen ta en riktning mot vad de kallar ”en humanistisk vänster” i Ecuador. Återstår att se vad kongressen anser.

_Karin Persson_