Om Latinamerika.nu

Denna webbplats är redaktionellt fristående och drivs av ideella.

Sidan startade som ett samarbete mellan organisationerna Latinamerikagrupperna, Svalorna Latinamerika och Kristna Fredsrörelsen för att lyfta nyheter från Latinamerika som vanligtvis inte får utrymme i svenska media. I dagsläget drivs sidan av ideella krafter.

La.nu