Oklart om kommande folkomröstning

*Efter regeringstillträdet i april lovade president Palacio att genomföra en folkomröstning om ett politiskt reformprogram. Datum för omröstningen är nu satt till den 11 december.*

Ett tekniskt team med ledning av vicepresident Alejandro Serrano och Alexandra Perez, ansvarig för utvecklingsorganet, har nu lagt fram ett förslag med tolv frågor. Det som många förvånas över är att detta förslag tycks oberoende av det som presidenten räknat med att lägga fram, ett förslag som också väntas innehålla förändringar inom fler identifierade problemområden förutom att det hanterar lösningen av problemen annorlunda.

Ännu har inte kongressen tagit del av frågorna, inte heller har regeringsministern uttalat sig om Conams förslag. Behovet av att tidigarelägga omröstningen, bland annat för att skilja ut den från kommande valkampanj, har varit aktuellt den sista veckan men i Conams förslag finns ingen sådan ändring.

De närmaste dagarna väntas klargöranden i denna administrativt och ekonomiskt krävande valprocedur.

_Karin Persson_