Nyhet

Orättvist pensionssystem ifrågasätts

Det rådande pensionssystemet i El Salvador täcker bara personer som arbetar inom den formella ekonomin. Bild: 	Miguel Hermoso Cuesta/Wikimedia Commons, (Efter målning av Vincent van Gogh.)

- Pensionssystemet har ett manligt utformat patriarkalt fokus som inte tar hänsyn till de särskilda svårigheter kvinnor ställs inför, säger Marta Zaldaña, från federationen Feasies, som företräder flera fackföreningar i El Salvador.

Trots framsteg missgynnas urfolk i Latinamerika

Mapuchekvinna. Trots stora framsteg har ursprungsfolken i Latinamerika inte gynnats av den positiva utvecklingen i lika hög grad som andra delar av befolkningarna. Foto: Lisa Karlsson

Fattigdomen har minskat betydligt och utbildningsmöjligheterna ökat för urbefolkningar i Latinamerika, men fortfarande ställs många utanför visar en rapport från Världsbanken.

Folkomröstning delar Bolivia

Foto: Boris Gutierrez

På söndagen hölls folkomröstning i Bolivia om huruvida landets president ska kunna väljas om i ett obegränsat antal mandatperioder istället för enbart två, som det står skrivet i konstitutionen idag.

Deportationer oroar haitier i Dominikanska republiken

Under det senaste halvåret har nästan 16 000 haitier deporterats från Dominikanska republiken.

El Salvador: Fängelseodlingar ska ge fångar nya möjligheter

Ekologiska odlingar är en del av regeringens satsning "Yo Cambio" ("Jag förändras") som syftar till att förbättra situationen på landets fängelser och underlätta återanpassning till samhället efter ett fängelsestraff. Foto: VdS Comunicacion

Grönsaksodlingar har blivit ett allt vanligare inslag i El Salvadors fängelser.

Zikaviruset leder till debatt om aborträtten i Brasilien

Illustration av hur fosterskadan microcefali, som kan orsakas av zikavirus, påverkar storleken på barns huvud. Bild: Centers for Disease Control and Prevention/Wikimedia Commons

Rädslan för zikavirusets effekter gör frågan om rätt till abort aktuell i Brasilien.

Flera företag verksamma i Latinamerika svartlistade av Sjunde AP-fonden

I närheten av Barrick Golds guldgruva Pascua Lama, på den chilenska sidan av Anderna. Gruvprojektet medförde att Sjunde AP-fonden svartlistade företaget. Foto: Lisa Karlsson

Nyligen uppdaterade Sjunde AP-fonden sin svarta lista över bolag som inte når upp till en lägstanivå vad gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Fem av bolagen på listan har uteslutits på grund av brott begångna i Latinamerika.

Förenade arabemiraten investerar i Argentina

Argentinas nya regering vill locka till sig fler utländska investeringar. I veckan slöts nya avtal som stärker samarbetet mellan Argentina och Förenade arabemiraten.

”Soldaterna behandlade mig som ett djur”

Överlevarna i fallet Sepur Zarco döljer sina ansikten för att slippa kännas igen på foton i nationell press och av anhängare till de anklagade före detta militärerna. Foto: Sandra Sebastián, Plaza Publica

På måndagen drog den historiska rättegången i fallet Sepur Zarco igång. Två män åtalas för tvångsförsvinnanden, mord och sexuellt slaveri på en militärbas i Guatemala på 1980-talet. För första gången gången tas sexuellt våld i väpnade konflikter upp i nationell domstol.

Historisk rättsprocess mot sexuellt våld i Guatemala

Tabut kring sexuellt våld är starkt. Vittnena gömde sina ansikten i sjalar när de vittnade om övergreppen under utredningen. Foto: Sandra Sebastián

I februari kommer ett fall av sexuellt slaveri på en militärbas under Guatemalas inbördeskrig prövas i rätten. Det är första gången som sexuellt våld i väpnade konflikter avgörs i nationell domstol. Kvinnorättsorganisationen Mujeres Transformando el Mundo hoppas att processen ska bana väg för åtal mot andra fall av sexuellt våld i konflikter.

Sidor

Prenumerera på Nyhet