Zikavirus ökar kraven på sanitet

Favela da Baixada, Fortaleza. I Brasiliens slumområden saknar många bostäder ordentliga avlopp. Foto: PauloHenrique/Wikimedia Commons

Den snabba spridningen av det myggburna viruset zika visar på behovet av förbättrad sanitet i Brasilien.

Även om denguefeber har spridits via samma myggor i trettio år är det först nu i samband med zikaviruset som det höjs krav på akuta åtgärder för att komma till rätta med bristen på ordentliga avlopp.

På 1950-talet ska aedesmyggan ha utrotats i samband med åtgärder för att stoppa gula febern i Brasilien, men tjugo år senare kom myggan tillbaka och började sprida denguefeber. Förra året rapporterades 1,6 miljoner fall av denguefeber i landet. Numera sprider aedesmyggan även chikungunya och zikavirus som har kopplats till den ovanliga neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, som kan orsaka förlamningar.

Zikaviruset misstänks även kunna orsaka allvarliga fosterskador när gravida kvinnor infekteras. I oktober förra året började det komma rapporter om att barn i Brasilien fötts med för små huvuden, så kallad mikrocefali.


Bebisar berör mer än dödsfall

Även om denguefeber är en allvarligare sjukdom som orsakade 863 dödsfall i Brasilien 2015 är det först nu som roten till problemen, som bristande sanitet, börjat få en större uppmärksamhet.

- Mikrocefali väcker känslor eftersom det handlar om bebisar. Denguefeber är abstrakt och berör inte människor på samma sätt trots den höga dödligheten. Men det finns även många andra sjukdomar - diarré, hepatit och leptospiros - som också hänger samman med dålig sanitet, säger Edison Carlos vid Instituto Trata Brasil som skapats av företag som arbetar med sanitetsfrågor.

Antalet misstänkta fall av mikrocefali och annan utvecklingsstörning ökade till över 4 100 mellan den 22 oktober förra året och den 23 februari i år, enligt Brasiliens hälsodepartement, men endast 583 fall har bekräftats och bara 67 fall har kunnat kopplas till zikaviruset i kliniska tester. Hälsodepartementet slår fast att bland de bekräftade fallen av mikrocefali var en majoritet av mödrarna infekterade av zikaviruset.

- Tidigare trodde man att aedesmyggan endast lägger ägg i stillastående vatten. Inte ens experter förstod att de även lägger ägg i smutsigt vatten, säger Edison Carlos.


Vattenkris medförde mygginvasion

Otillförlitlig vattenförsörjning i norra Brasilien har lett till att hushållen lagrar vatten i tankar. Den enorma vattenkris som lamslog delstaten São Paulo och andra regioner förra året ledde även till att många gjorde till en vana att lagra vatten i kastruller och andra öppna behållare, platser som senare användes av myggor för att lägga ägg. Förra året drabbades São Paulo av en de största dengueepidemierna hittills med 649 000 rapporterade fall och 454 dödsfall.

I Brasilien bor närmare 85 procent av befolkningen i städer, men endast drygt 56 procent bor i hushåll med avloppssystem, enligt siffror från 2014. Utan förändring kommer inte målet att uppnås att hela befolkningen ska ha tillgång till avloppssystem till 2033, visar en studie gjord av Brasilianska industriförbundet, CNI.

- Det är nödvändigt att ta itu med de allvarliga problemen på ett strukturellt sätt, nå politiska överenskommelser och mobilisera samhället och kräva att sanitet blir en prioritet, säger Dante Ragazzi Pauli, ordförande i Brasilianska förbundet för sanitets- och miljöteknik, Abes. 

Text: Mario Osava/IPS
Foto: Paulo Henrique/Wikimedia Commons