Vindkraftsparker i Mexiko kan bryta mot OECD:s riktlinjer

Vindkraftparken La Venta. La Ventosa, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Mexiko. Foto: Wikimedia Commons

Fyra vindkraftsprojekt i delstaten Oaxaca i södra Mexiko som finansieras av europeiska investerare kan strida mot OECD:s riktlinjer.

Vindkraftsparkerna finansieras av det franska statliga energibolaget EDF och med offentliga medel från Danmark och Nederländerna.

Benjamin Cokelet, vid organisationen Project on Organizing, Development, Education and Research, Poder, med bas i Mexico City och New York, berättar om människorättskränkningar i samband med projekten och uppmanar OECD att agera.

I den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD ingår de två latinamerikanska länderna Chile och Mexiko tillsammans med ytterligare 32 industriländer i Nord.

Enligt Poder finns det inga bevis för att franska EDF fått de tillstånd som det krävs att bolaget får av lokalbefolkningen och som EDF hänvisar till.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag innehåller rekommendationer för ansvarsfullt företagande när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, konsumentintressen, beskattning samt bekämpning av mutor och utpressning.

Enligt dessa ska företag kommunicera och samråda med de samhällen som direkt påverkas av företagets verksamhet.

Rättprocess pågår

Ett av de projekt som finansieras av det franska statliga energibolaget EDF är Mareña Renovables i San Dionisio del Mar vid Stilla havet som har en produktionskapacitet på 396 megawatt.

Detta projekt ligger för närvarande nere på grund av en rättsprocess som inletts av lokalsamhället vars mark vindkraftverken byggts på.

Interamerikanska utvecklingsbanken har bidragit med 75 miljoner dollar till projektet och Danmarks exportkreditnämnd har investerat 20 miljoner dollar. Nederländernas största pensionsförvaltare, PGGM, är delägare i projektet.

Uppgifter från Poder visar att det finns minst 20 vindkraftsparker som 16 olika företag står bakom i Tehuantepecnäset, den smalaste delen av landtungan mellan Mexikanska golfen och Stilla havet. I området finns det ursprungsbefolkningar som zapotecfolket och ikoots och över 1 200 jordbrukssamhällen som kännetecknas av kollektivt jordägande, så kallade "ejidos".

Bryggeri vill åt energin

Bolagen i området anklagas bland annat för undanhållande av information om oreparabla skador på jordbruksmarken och mycket låg ersättning för användning av marken. I förhandlingarna mellan företagen och lokalsamhällen har det saknats tolkar för de inhemska språken uppger Poder.

Lokalbefolkningens rätt att ta ställning till projekt som dessa är inskriven i Internationella arbetsorganisationens konventioner och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Benjamin Cokelet vid Poder säger att bolagen inte har uppfyllt sociala och miljömässiga krav i sin verksamhet.

I december 2013 undertecknade EDF FN:s Global Compact-principer för företags samhällsansvar. I december i år ska EDF presentera hur väl bolaget följt dessa principer.

Fomento Económico Mexicano, Femsa, Coca Colas distributör i Mexiko, väntas använda den största delen av elproduktionen vid vindkraftsprojektet Mareña Renovables. Femsa är den näst största aktieägaren i det nederländska bryggeriföretaget Heineken International. Femsa undertecknade FN:s Global Compact i maj 2005 och ska i mars 2015 ge en rapport om hur väl bolaget följt principerna.

Benjamin Cokelet menar att både Danmarks exportkreditnämnd, som också undertecknat Global Compact, samt Heineken och PGGM, kan ställas inför rättsliga åtgärder för brott mot OECD:s riktlinjer.

Text: Emilio Godoy/IPS
Foto: Wikimedia, Commons