Viktigt steg mot försoning i Colombia

Viktigt steg mot försoning i Colombia / Foto: Oscar Barajas
Viktigt steg mot försoning i Colombia

Ett gemensamt delavtal mellan den colombianska regeringens och Farc-gerillans förhandlingsdelegationer har slutits. Parterna enades om att inleda ett fullständigt eldupphör och avväpningsprocess. Vissa menar att det är sista steget för att avsluta det långa inbördeskriget, medan andra pekar på att delavtalet bara är en del av en mycket större och mer komplicerad kamp för social rättvisa.

Överenskommelsen om eldupphör och nedläggning av vapen innebär att Farc-gerillan kommer att lämna sina vapen och samlas i läger runt om i landet inom 180 dagar efter undertecknandet av fredsavtalet.

- Detta är årets mest dominerande händelse i Colombia och hela Latinamerika. Undertecknandet av detta delavtal öppnar för återuppbyggnaden av landets demokratiska strukturer. Colombia kommer utan tvekan att vara ett nytt land i och med Farcs avväpning, menar Guillermo Baquero, ordförande i Latinamerikagrupperna.     

I fredsförhandlingarna som påbörjades den 19 november 2012 agerar Kuba och Norge som garanter. Hittills har parterna kommit överens om fem av sex huvudpunkter i fredsprocessen. Det återstående punkten berör system för uppföljning och övervakning av avtalet, men fortfarande finns flera mindre punkter som man inte kommit överrens om.

Fred med social rättvisa

Luz Estella Cifuentes som är ledare för småbrukarorganisationen Coordinador Nacional Agrario/CNA välkomnar framsteget och uttrycker att det är första steget till ett omfattande fred som bygger på social rättvisa.

- Fred är nödvändigt! Småbrukarrörelsens historiska kamp går ut på uppnå fred och social rättvisa i Colombia. Vi stödjer därför den pågående fredsprocessen, men vi är kritiska till hur regeringen uppfattar fred. Vi är emot regeringens nyliberala framtidssyn.

Småbrukarnas ekonomi har påverkats negativt av Colombias utvecklingsmodell och dess fokus på industriellt och storskaligt jordbruk. Officiella siffror visar på att fattigdomen på landsbygden överstiger 46 procent samtidigt som endast 1 procent av landets befolkning äger hela 63 procent av all jordbruksmark.

I kriget i Colombia - Latinamerikas längsta inbördeskrig - har minst 420 000 människor mist livet sedan 1946, däribland tusentals småbrukare och urfolk, enligt kommissionen för återupprättandet av det historiska minnet av våldets offer i Colombia.

Text & Foto: Oscar Barajas, Latinamerikagrupperna