”Vi ser ingen möjlighet till försoning i Venezuela”

Foto: Julio César Mesa/Flickr Creative Commons

Den ekonomiska krisen i Venezuela har under de senaste åren tagit ett allt djupare fäste med ökade sociala konflikter och våldsamma sammandrabbningar som följd. Nyligen bjöd Civil rights defenders i Stockholm in gäster från två venezolanska organisationer, El foro penal och Un Mundo sin Mordaza till samtal om läget i landet.

- Våldet känner ingen hudfärg, politik eller klass. De senaste åren har det bara ökat och ökat. Förut undvek man vissa stadsdelar i Caracas under vissa tider för att de ansågs osäkra. Nu finns det inte längre några säkra tider eller platser, berättar Mariela Suarez, som arbetar för El Foro Penal.

Organisationen har sedan 2005 tagit emot anmälningar om godtyckliga arresteringar och kränkningar av mänskliga rättigheter. De har idag 200 ideellt anställda advokater och tre telefonlinjer som är öppna dygnet runt för att ta emot samtal från människor runt om i landet.

- Det är otroligt viktigt för människor att ha någonstans att vända sig och där det är någon som lyssnar på dem.

Våldet i landet, berättar Mariela Suarez,, har trappats upp i takt med att den ekonomiska situationen stadigt förvärrats.

- På ett shoppingcenter hade vi två skottlossningar under en och samma dag. Man är inte längre rädd för att bli bestulen på värdesaker, numera är man rädd för att bli bestulen på matvarorna man handlar i butikerna.

Fattigdom i Venezuela, menar Mariela Suarez, är ett utbrett problem som tar sig allt desperatare uttryck när många butiker gapar tomma.

I takt med att landets ekonomi blivit allt sämre har också politiken blivit en alltmer infekterad fråga som polariserar landets invånare mellan de grupper som är för den sittande presidenten Nicolas Maduro och PSUV (Venezuelas socialistiska parti) och oppositionen som vill se den nuvarande regeringen avgå. En venezolanska som sitter med i publiken, och som sedan en tid tillbaka bor i Sverige, kommenterar nedstämt att hon liksom många andra venezolaner inte ser någon närliggande lösning på konflikten.

- Det är mycket avsky människor emellan ute på gatorna, politiken har splittrat familjer, grannar, vi ser ingen möjlighet till försoning, säger hon.

Rodrigo Diamanti från organisationen Un mundo sin mordaza identifierar sig som opposition till den nuvarande regeringen. Genom resan till Sverige och andra länder vill han få fler att engagera sig i vad som händer i Venezuela. Han vill även trycka på det internationella samfundet att göra något år situationen.

- Internationellt är det ingen som pratar om Venezuela. Det är som att det som händer i Venezuela bara rör Venezolanerna, det måste göras till en internationell angelägenhet att få slut på våldet.

Text: Susanna Dobrota, Latinamerikagrupperna

Foto: Julio César Mesa/Flickr Creative Commons