”Vi är alla Bolivia”

*”Vi kan inte stå tysta när vi ser vad som händer med våra bröder och systrar i Bolivia, när vi ser de våldsamma konflikter som fortfarande pågår runt om i världen. Tusentals människor har offrat sitt liv för kampen för ursprungsfolken. I en situation som den här måste vi vara enade.”*

Demonstrater tågar genom staden: Karin Henningsson

Detta uttryckte en av medlemmarna för den guatemalanska bonde- och ursprungsfolksorganisationen CONIC under Ursprungsfolkens kampdag, den 12 oktober. Mycket fokus riktades mot Bolivia under demonstrationen som tågade genom Guatemala City på söndagen. Deltagarna i demonstrationen uttryckte sitt stöd för ursprungsbefolkningen i Bolivia som de senaste veckorna har utsatts för attentat i den politiska konflikt som pågår i landet. Under det III Sociala Forumet som har pågått i Guatemala City veckan som gått, bestämdes också att en mobilisering ska genomföras där alla som vill visa sitt stöd för Evo Morales och ursprungsfolken i Bolivia ska marchera mot Santa Cruz den 23 – 25 oktober.

De över 7000 demonstranterna ropade också ut sitt stöd till folket i byn San Juan Sacatepequez i Guatemala. Invånarna i Sacatepequez ligger sedan en tid tillbaka i konflikt med Cementos Progresos, ett cementföretag som planerar att öppna en fabrik mitt i samhället. Konflikten har splittrat innevånarna, där vissa hoppas tjäna på fabriken medan dess motståndare menar att den hotar den omgivande miljön och hälsan för de omkringboende.

- Flera byar i Guatemala kämpar emot de projekt som multinationella företag försöker inplementera i våra byar, sade CONIC:s medlem. När folket protesterar svarar regeringen med att skicka militär.

Representanter från Sacatepequez som deltog i demonstrationen menade att de enligt ILO-konventionen 169 har rätt att bli informerade och konsulterade innan nya projekt startas i deras samhällen, något som de säger Guatemalas regering ignorerat.

*Privatiseringar – det nya hotet*
Tillgången och försvarandet av territorium har varit ett av huvudtemana under Forumet, ett tema som förenar ursprungsfolken i hela Latinamerika.

- Kolonisatörerna som stal vår mark, stal också vår rikedom, sade Blanca Chacoza från Ecuador. Detta har pågått under 500 år och pågår fortfarande med dagens privatiseringar. Regeringarna gör ingenting åt att företagen fortsätter att ta ifrån oss det lilla vi har.

- Idag finns det nästan inget kvar att privatisera, mer än vattnet. Du kan överleva en dag utan att äta men hur klarar du dig utan vatten?!

Ursprungsfolken gör sina röster hörda: Malin Stråle

_Karin Henningsson_