Vattenkraftverk tränger bort tusentals brasilianska familjer

För männiksotrna som tidiagre livnärde sig poå fiske i Porto Vehlo, Brasilien, är arbetstillfällena få. Foto: Guilherme Jofili/Flickr Creative Commons

Uppförandet av enorma vattenkraftsanläggningar har fått svåra konsekvenser för tusentals brasilianska familjer som tvingats bort från sina hem.

Men även företagen har drabbats av svåra problem - eftersom lagarna slår fast att det är deras ansvar att hitta nya bostäder till de drabbade.

Det är dock inte bara i Brasilien som uppförandet av nya vattenkraftverk förorsakar stora problem. Antropologen Thayer Scudder vid California Institute of Technology gjorde år 2005 en studie av 44 nya vattenkraftsdammar i världen. Den visade att de lokala befolkningarna som tvingats flytta i hela 36 av fallen hade drabbats av en försämrad ekonomisk situation på grund av flytten.

Fortsatt behov av stöd

I Brasilien har på senare år två enorma vattenkraftsbyggen uppförts vid Madeira-floden i närheten av staden Porto Velho i Amazonas. Trots att stora summor satsats för att hjälpa lokalbefolkningen att återuppbygga sina liv på andra platser är de flesta familjerna fortfarande beroende av stöd från de företag som byggde vattenkraftsdammarna. Detta sex år efter att de byggdes.

I vissa fall har familjerna valt att flytta vidare från de nya bostäderna. Skolan i orten Vila Nova Teotônio har numera bara hälften så många elever som den hade innan, då den låg i den numera övergivna fiskebyn.

- Och siffran minskar för varje år, berättar vicerektorn Aparecida Veiga för IPS.

Flera hus står numera tomma i den nya byn. Den byggdes åt befolkningen på en högre plats, för att ge plats åt vattenkraftsdammen Santo Antônio, som stod klar 2012.

Aparecida Veiga berättar att livet för befolkningen var bättre "där under", som de kallar den numera dränkta hembyn.

- Där var samhället och skolan väldigt sammankopplade, vilket stärkte utbildningen. Här har vi mer problem med droger och graviditeter bland flickor. Folket blev berövade sina rötter och sin kultur, säger vicerektorn.

Få inkomstkällor

Sexbarnspappan Carlos Damasceno, som äger en restaurang och en butik i den nya byn, menar att det egentligen inte är omlokaliseringen som är problemet.

- Det handlar inte om huruvida folk gillar den nya byn eller inte - det handlar om bristen på inkomstmöjligheter. Det går inte längre att fiska och vägarna har byggts om, vilket gör att inga turister kommer hit, säger han.

Till skillnad från den gamla byn kommer enligt honom inga turister till Vila Nova Teotônio för att upptäcka stränderna och äta den lokala maten. Det är inte heller möjligt att beskåda det vattenfall som fanns här tidigare.

Alla familjer i den nya byn får fortfarande ett ekonomiskt bidrag varje månad från vattenkraftsdammsägaren Santo Antônio Energía Consortium. Detta eftersom de ännu inte har möjligheter att försörja sig på egen hand, trots att de bott flera år i sina nya betonghus.

Problemen är desamma för ytterligare sex lokalbefolkningar vars byar flyttades i samband med bygget av de två nya vattenkraftsdammarna.

Text: Mario Osava/IPS
Foto: Guilherme Jofili/Flickr Creative Commons