Vattenbrist försvårar livet för Havannas invånare

En rekordlång torka har slagit hårt mot Kubas vattenreservoarer och för många invånare i huvudstaden Havanna är det en daglig kamp att få tag på vatten.

Denia Arrascaeta, 39, berättar att vattnet stängs av nästan dagligen i hennes kvarter i huvudstaden. När vattenbristen blir för akut tvingas hon gå hem till sin mormor som bor i ett område där vattentillgången är bättre, för att fylla vatten i stora flaskor och bära hem dessa genom flera kvarter.

- Men ibland tar vattnet slut även där och då tvingas vi vänta på tankbilen, säger hon med hänvisning till de lastbilar som åker runt och levererar vatten i staden.

Denia Arrascaeta säger att den ständiga oron över tillgången på vatten skapar en stor stress. De nuvarande problemen beror dels på den långvariga torkan, som kraftigt minskat vattentillgången i landets reservoarer - men också på strukturella problem med vattendistributionen och läckande vattenledningar.

Dagar utan vatten

Yaritsa Oliveros bor i Jesús María, en av Havannas äldsta stadsdelar, och även hon lider av den ständiga bristen på vatten.

- Det kan gå flera dagar utan att vi har något vatten och så plötsligt sätts vattnet på i vårt hus på tidiga morgnar. Då fyller vi på så mycket vi kan i olika behållare, för vi vet aldrig hur länge det kommer att dröja tills vi har vatten igen, berättar hon.

Redan för tre år sedan genomfördes en studie av 166 hushåll i Jesús María. De flesta som deltog uppgav då att de flera gånger i veckan tvingades bära med sig vatten hem.

- Min mamma beklagar sig över att ha fått ryggproblem på grund av att hon tvingats bära så mycket vatten, berättar Yaritsa Oliveros.

Reina Fleitas, professor i sociologi vid Havannas universitet, berättar att det framkom i studien att bristen på vatten skapade stora spänningar och ledde till våldsamheter. Studien bekräftade att det i första hand var kvinnor som drabbades av vattenbristen, eftersom de bär det främsta ansvaret för hemarbetet.

Enligt statliga uppgifter hade 73,5 procent av Kubas befolkning tillgång till kranvatten under förra året. Men trots detta är många beroende av att få tag på vatten på andra sätt, exempelvis via tankbilar. Över hälften av det vatten som skickas ut i ledningarna beräknas dessutom gå förlorat på grund av läckande gamla ledningar.

Kvinnors ansvar på flera håll

Ett av FN:s 17 nya hållbara utvecklingsmål handlar om att ge alla människor på jorden tillgång till rent dricksvatten och fungerande sanitära anläggningar. Enligt Rao Gupta från FN:s barnfond Unicef har undersökningar visat att i de allra flesta hushåll i utvecklingsländerna är det kvinnors och flickors ansvar att hämta vatten - vilket ofta är en mycket mödosam uppgift.

Professor Reina Fleitas understryker samtidigt att det ofta är de fattigaste och mest utsatta grupperna som drabbas värst av bristen på vatten. För många kvinnor i världen är tillgången på vatten ett hela tiden återkommande problem.

- Kvinnor tvättar, städar, skurar, lagar mat och bär ansvaret för att lära ut hygien till barnen. Detta får inte glömmas bort när politiska beslut ska fattas, säger hon.

Kuba är beroende av nederbörd för att säkra tillgången till vatten och årets rekordlånga torka har fått stora konsekvenser. Vid slutet av årets regnsäsong, i oktober, var landets 242 vattenreservoarer endast fyllda till halva sin kapacitet, vilket betyder att det sannolikt kommer att vara en fortsatt brist på vatten under en längre tid. 

Text: Patricia Grogg/IPS