Världsbanken kan sänka krav på miljö och mänskliga rättigheter

En lång rad FN-experter och särskilda rapportörer varnar för att regler kring miljöskydd och mänskliga rättigheter för världsbanksfinansierade projekt kan komma att urholkas.

Reglerna ska omarbetas och enligt Världsbankens chef Jim Yong Kim handlar det om en uppdatering. Från civilsamhället kommer dock en lång rad kritiska synpunkter mot förslaget till revidering - särskilt med tanke på att institutionen har en stor påverkan på den globala utvecklingsagendan.

I ett brev riktat till Världsbankens chef som offentliggjordes den 16 december skriver 28 FN-experter att Världsbanken kan komma att bidra till kraftigt försämrade sociala och miljömässiga standarder. De saknar viktiga hänvisningar till mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. De menar att formuleringarna är mycket vagare än tidigare och bland annat innebär att låntagarländerna i mycket högre grad själva kommer få avgöra i vilken mån krav anses vara uppfyllda.

Fram till och med i vår samlar Världsbanken in synpunkter på det nya förslaget. I mitten av nästa år kommer ett nytt förslag presenteras, enligt banken.

- Vad Världsbanken väljer att göra gällande regler och mänskliga rättigheter har en enorm betydelse när det gäller att sätta en global standard, säger FN-rapportören Philip Alston som undertecknat brevet.

MR-experter mycket kritiska

Det är inte vanligt att formella skrivelser skickas från FN-systemet till Världsbanken. Aldrig tidigare har en liknande skrivelse undertecknats av så många människorättsexperter vid FN uppger bedömare.

Andra multilaterala institutioner, däribland FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har sett till att riktlinjerna för UNDP:s arbete är i linje med internationella åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna. Allt fler menar att en hållbar utveckling är omöjlig utan ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter.

Samtidigt möter Världsbanken konkurrens från andra multilaterala långivare som inte lägger lika stor vikt vid sociala och miljömässiga krav vid finansiering, menar analytiker. Dessa långivare backas upp av snabbväxande ekonomier som Kina, Ryssland och Indien.

Vägval

De som arbetar med förslaget till revidering vid Världsbanken vidhåller att både mänskliga rättigheter och principer om icke-diskriminering har utvecklats i utkastet.

- Vårt förslag går längre än någon annan multilateral utvecklingsbank när det gäller i vilken grad vi vill skydda utsatta och marginaliserade, säger Stefan Koeberle som arbetar med riskbedömningar vid Världsbanken.

- FN-experterna vill förmå Världsbanken att erkänna att mänskliga rättigheter ska vara centralt i allt arbete. Om Världsbanken vägrar att införa konsekvensanalys när det gäller mänskliga rättigheter är den enda slutsatsen som kan dras att banken vill kunna fortsätta finansiera projekt som strider mot internationell humanitär rätt, säger Jessica Evans vid människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Text: Carey L. Biron/IPS