Vapenvila mellan gatugäng utmaning för ny president

Snart tillträder vänsterkandidaten Sánchez Cerén som ny president i El Salvador. En av hans första uppgifter blir att försöka rädda den allt mer bräckliga vapenvilan mellan landets två största gatugäng - en vapenvila som bidragit till att kraftigt minska våldsbrottsligheten i El Salvador.

Vapenvilan mellan gatugängen Mara Salvatrucha och Barrio 18 inleddes i mars 2012, men har på senare tid blivit allt mer osäker, samtidigt som antalet våldsdåd ökar.

- Dialogen har minskat och våldsbrottsligheten ökar. De nya makthavarna måste besluta sig för att se till att fredsprocessen mellan gängen fortsätter, säger Raúl Mijango, som tillsammans med en katolsk biskop lyckades förhandla fram den rådande vapenvilan mellan de kriminella gängen.

Sánchez Cerén är ledare för den före detta gerillan FMLN, som numera är ett vänsterparti som suttit vid makten i landet sedan 2009. Den nye presidenten tillträder efter den 1 juni och var tidigare vicepresident i den avgående presidenten Mauricio Funes regering.

Hittills har Sánchez Cerén inte kommit med några uttalanden om hur den stigande kriminaliteten ska hanteras. Under valrörelsen sade han dock att brottsligheten bör bekämpas genom en kombination av förebyggande arbete och polisiära åtgärder.

Fram till att FMLN kom till makten satsade de tidigare högerregeringarna under partiet Arena snarare på enbart en hård polisiär linje gentemot gatugängen.

Genom vapenvilan utlovade de två gatugängen att de skulle sluta strida mot varandra, men också undvika att attackera vanliga människor, poliser och militärer. I gengäld gick regeringen med på att ett antal fängslade gängledare förflyttades till anstalter med färre restriktioner.

Efter att avtalet undertecknats minskade antalet mord drastiskt - från ett genomsnitt på fjorton mord om dagen till endast fem, i detta land vars befolkning uppgår till 6,2 miljoner invånare. Men i år har mordstatistiken återigen börjat skjuta i höjden, och nu ligger genomsnittet på ungefär tio mord om dagen.

Enligt statistik från El Salvadors polis är över hälften av alla mord som begås i landet gängrelaterade, och fler än vart tredje mordoffer är en gängmedlem. Gatugängen har uppskattningsvis 60 000 medlemmar.

Raúl Mijango menar att vapenvilan började urholkas efter att regeringen i samband med valkampanjen drog sig ur rollen som "medlare" mellan gängens fängslade ledare, där dessa gavs en möjlighet att kommunicera och förmedla budskap till sina medlemmar utanför murarna. Samtidigt började polisen använda sig av hårdare metoder, vilket utlöste konflikter på lokal nivå. Politiska analytiker menar att regeringen i samband med valet ville visa att man tog i med hårdhandskarna mot kriminaliteten.

Den avgående regeringen hävdar istället att den ökande våldbrottsligheten främst beror på interna strider mellan två fraktioner inom Barrio 18.

President Funes har i en intervju hävdat att vapenvilan mellan gängen i praktiken har upphört.

Detta förnekas dock av gängens egna företrädare. "Trots attacker så gäller vapenvilan fortfarande" står det i en kommuniké som nyligen presenterades gemensamt av ledarna för Mara Salvatrucha och Barrio 18. Uttalandet lästes upp av gängmedlemmar vid ett möte dit endast ett fåtal medier var inbjudna, däribland IPS.

Gängens företrädare, som vill förbli anonyma, medgav dock samtidigt att det finns lokala gängfraktioner som inte respekterar ledarnas riktlinjer. Detta förklarar dock inte det stigande antalet mord på nationell nivå, enligt företrädarna.

- Vi har hållit vårt löfte till samhället, sade Mara Salvatruchas representant.

Text: Edgardo Ayala/IPS