Vänstern starkast nationellt trots förlust i huvudstaden

*Redan under söndagens kväll utropade sig ARENA:s kandidat Norman Quijano som vinnare i San Salvador. FMLN:s kandidat respekterar de officiella resultaten som presenterats på måndags förmiddag och har erkänt sig besegrad.*

Efter tolv års styre av FMLN i huvudstaden kommer nu makten lämnas över till det högerpartiet ARENA och dess kandidat Norman Quijano. FMLN:s kandidat, Violeta Menjívar, erkände sig under en presskonferens mitt på dagen som besegrad, dock inte utan reservationer. Bland annat menar hon att på flera ställen i San Salvador har det noterats personer från andra departement som tillåtits rösta i huvudstaden och uppmanar till förändringar i lagen för ökad transparens i valprocessen.

*Nationellt avancemang av FMLN*
Valmyndighetens officiella resultat ger Norman Quijano ett försprång med tre procent gentemot Violeta Menjívar när ca 75 procent av rösterna är räknade. Dock tyder de officiella resultaten på nationell nivå att FMLN har avancerat gentemot föregående val, när ca 70 procent av rösterna var räknade. Vänsterpartiet har vunnit flera viktiga departementshuvudstäder samt ökat antalet ledamöter i parlamentet och utropar sig som den starkaste politiska kraften i landet.

*Slutliga resultat*
De slutgiltiga resultaten väntas komma under eftermiddagen men inga större förändringar i siffrorna är att vänta. Det återstår även att höra utlåtanden från de internationella och nationella observatörerna samt se lösningen på de fyra vallokaler som igår helt stängde, bland annat på grund av anklagelser om närvaro av utomstående med avsikt att rösta, och där röstningen därmed aldrig slutfördes.

_Lisa Minell_