Val skuggar brottsbekämpning i El Salvador

I mars hålls kongress- och kommunalval i El Salvador. Samtidigt har New Yorks förre borgmästare Rudolph Giuliani kallats in som brottsbekämpare. Men lokala experter menar att fokus på att vinna röster kommer att överskugga arbetet med att få ner den skyhöga mordstatistiken i landet.

Ett nationellt råd med uppgift att ta itu med den omfattande brottsligheten, som främst är gängrelaterad, inrättades i september av regeringen.

- Jag är rädd för att politikerna främst kommer att vara inriktade på att vinna valet, snarare än på landets verkliga behov av att komma fram till en lösning när det gäller brottsligheten, säger Raúl Mijango, som i mars 2012 tillsammans med en katolsk biskop lyckades förhandla fram en vapenvila mellan de kriminella gängen.

De två största gatugängen - Mara Salvatrucha och Barrio 18 - har uppskattningsvis 60 000 medlemmar i El Salvadors städer och i genomsnitt begås fler än tio mord om dagen i landet.

Mordstatistiken ökar igen

Över 3 900 mord rapporterades 2014 i El Salvador, ett land som har en befolkning på 6,2 miljoner människor. Efter att vapenvilan mellan de rivaliserande gängen undertecknades 2012 minskade antalet mord drastiskt under en tid, men har sedan återigen skjutit i höjden. Förra året ökade antalet mord med 57 procent jämfört med 2013. Den kraftiga ökningen betyder att El Salvador återigen är ett av de mest våldsamma länderna i världen med 63 mord per 100 000 invånare. Globalt sett ligger mordfrekvensen på 6,2 per 100 000 invånare enligt FN-organet UNODC:s siffror från 2012.

Vapenvilan, som nu i praktiken har upphört, hade stöd av regeringen och den tidigare presidenten Mauricio Funes som såg den som ett sätt att få ner mordstatistiken.

Den 1 mars väljs de 84 medlemmarna av kongressen samt borgmästare i 262 kommuner. Möjligheter att ta itu med problem i landet har undergrävts av nästan oavbrutna valkampanjer. I El Salvador hålls val minst var tredje år. Kongress- och kommunalval hålls vart tredje år och presidentval vart femte år.

I presidentvalet 2014 vann Sánchez Cerén, ledare för den före detta gerillan FMLN, som numera är ett vänsterparti som suttit vid makten i landet sedan 2009. I början av januari beslutade han att inte ge gatugängen möjlighet att medverka i diskussionerna i det nationella rådet som ska ta itu med brottsligheten.

Raúl Mijango menar att presidenten genom detta vill vinna röster inför valet eftersom opinionsundersökningar visar att majoriteten av befolkningen är starka motståndare till gängen. Han påpekar samtidigt att Sánchez Cerén tidigare var vicepresident i president Mauricio Funes regering och att FMLN var det parti som möjliggjorde vapenvilan.

Förhoppning om samsyn

Det nationella rådet har representanter från den akademiska världen, religiösa grupper, medborgargrupper, näringsliv och internationella institutioner. Förhoppningen är att de olika aktörerna ska nå en samsyn i hur landet ska ta itu med våldsbrottsligheten. Men möjligheterna att nå en överenskommelse har försvårats, bland annat skapade det irritation bland flera grupper i samhället när El Salvadors näringslivsorganisation Anep, som också sitter med i det nationella rådet, anlitade Rudolph Giuliani som brottsbekämpare.

Rudolph Giuliani var borgmästare i New York mellan 1994 och 2001 och anses under de åren ha lyckats minska brottsligheten i staden. Han väntas anlända till den salvadoranska huvudstaden om drygt en vecka.

Anep har nära kopplingar till högerpartiet Arena som under sitt styre mellan 1989 och 2009 enbart satsade på en hård polisiär linje gentemot gatugängen, vilket inte blev framgångrikt.

Jeannette Aguilar, chef för folkopinionsinstitutet vid Centralamerikanska universitet, säger att Rudolph Giuliani blev känd för hårdare tag och att genom nolltolerans slå ned på alla småbrott i New York.

- Men i El Salvador borde vi inte upprepa misstag. Vi behöver nya kunskaper, säger hon.

Raúl Mijango menar att Anep kan använda Rudolph Giuliani för att åsidosätta det nationella rådets arbete eftersom rådet tillsatts av den sittande regeringen, i syfte att i förlängningen ge FMLN ett sämre valresultat.

Text: Edgardo Ayala/IPS