Utvinning av skifferolja minskar i Argentina

Foto: Nestor Galina/Flickr

Det låga oljepriset leder till minskade investeringar i den mer svåråtkomliga skifferoljan och skiffergasen. Det har skett en tillbakagång i produktionen i sydvästra Argentina som påverkar den lokala tillväxten och sysselsättningen.

Det argentinska oljebolaget YPF har tillsammans med den amerikanska oljejätten Chevron utvunnit skifferolja och skiffergas på 30.000 kvadratkilometer vid fältet Vaca Muerta i provinsen Neuquén sedan mitten av 2013.

- Vi hade en tillväxtboom tack vare att vi fick hit oljeföretag. Det har ökat tillväxten och bidragit till utvecklingen här i Añelo. Vi bygger två skolor, ett sjukhus och har byggt ett reningsverk och förbättrat hanteringen av avloppsvatten, säger Darío Díaz, stadens borgmästare.

Samtidigt har hyrorna och markpriserna stigit. En lägenhet med två sovrum som förr hade en hyra på motsvarande 270 kronor kostar nu motsvarande över 800 kronor i månaden att hyra. En tomt som tidigare såldes för motsvarande 14 000 kronor säljs nu för minst 1,1 miljoner kronor.

- Det är plötsliga förändringar till följd av oljeindustrin. Invånarna har främst påverkats av den ökade fordonstrafiken, säger Darío Díaz.


Fördubblat antal invånare

Stadens befolkning har fördubblats, från 3 000 till 6 000 invånare. Utöver det har det tillkommit ett stort antal maskinister, tekniker, ingenjörer, chefer samt lastbilschaufförer som arbetar med leveranser till oljefältet i Loma Campana åtta kilometer från Añelo.

- Förr var tio företag i servicebranschen verksamma i Añelo, nu är det cirka 50. Ytterligare 160 avtal har undertecknats med nya företag som är på väg hit, säger Darío Díaz.

I Vaca Muerta finns den största utvinningen av skifferolja och skiffergas utanför USA.

Befolkningen i Añelo befarar dock att de inte kommer att få uppleva de potentiella fördelarna av utvecklingen, utan bara kostnaderna.

Eduardo Toledo flyttade från huvudstaden Buenos Aires till Añelo och använde sina besparingar för att öppna en restaurang.

- Alla ville komma hit till det som skulle bli ett centrum för utvinning av skiffergas och skifferolja, säger han.

Bland kunderna finns lastbilschaufförer och anställda inom oljeindustrin som kommit till Añelo till följd av de högre lönerna inom industrin. Nu är gästerna färre och Eduardo Toledo är bekymrad över utvecklingen i Vaca Muerta.

Nedskärningar

Vid ett möte med internationella investerare den 4 mars meddelade YPF:s vd Miguel Galuccio att nedskärningar inom industrin kommer leda till minskad utveckling i Vaca Muerta. År 2015 krympte bolagets intäkter med 49 procent.

Metoden att utvinna skiffergas och skifferolja kallas fracking, en förkortning för hydraulic fracturing, på svenska hydraulisk sprickbildning. Det är en dyr teknik som inte anses vara konkurrenskraftig när oljepriserna ligger på mellan 30 till 40 dollar per fat.

Det argentinska oljebolaget YPF har meddelat att oljeproduktionskostnaderna i Vaca Muerta ska minska med 15 procent.

- Situationen är mycket komplicerad, säger Darío Díaz.

Han räknar med att omkring 1 000 personer i provinsen kommer att förlora sina jobb.

- Människor arbetar färre timmar och lönerna har minskat, vilket får sociala effekter, säger han.

Oljearbetarnas fackförbund i Vaca Muerta uppger att 1 000 personer har sagts upp hittills och ytterliga 1 000 i andra områden.

Ignacio Sabbatella är doktorand vid universitetet i Buenos Aires och medförfattare till en bok om privatiseringen av bolaget YPF, som senare åternationaliserades. Han menar att investeringarna i Vaca Muerta kan ge resultat om fem till tio år.

Han säger att YPF:s neddragningar har sammanfallit med en total omläggning av politiken av landets nya högerpresident Mauricio Macri.

- Den förra regeringen gjorde allt för att upprätthålla investeringsnivåer och produktion. Den nuvarande administrationen anser att det bästa är att anpassa den inhemska oljeindustrin efter yttre förhållanden, säger Ignacio Sabbatella. 


Text: Fabiana Frayssinet/IPS
Foto: Nestor Galina/Flickr