Utvecklingsländer kräver globalt skattesamarbete

Trots motstånd från flera västländer fortsätter G77-länderna, där majoriteten av de latinamerikanska länderna ingår, att driva förslaget om ett mellanstatligt organ inom ramen för FN för att komma åt skatteflykt, penningtvätt och skatteparadis.

Världens utvecklingsländer, samlade i G77-gruppen, som tillsammans med Kina representerar 134 av FN:s medlemsstater, har upprepade gånger krävt att FN ska ha en större roll inom det globala skattesamarbetet.

Förslaget har redan avvisats två gånger av västländerna. De rika länderna, däribland Sverige, stödde inte ett sådant förslag vid ett toppmöte i Addis Abeba i juli förra året. Förslaget avfärdades även vid den fjortonde konferensen som arrangerades av FN:s organisation för handel och utveckling, UNCTAD, i Nairobi i juli.

- De utvecklade länderna, med USA i spetsen, blockerade förslaget, säger Manuel Montes från den Genève-baserade tankesmedjan South Centre.

Men en G77-källa som IPS har talat med berättar att förslaget fortfarande är i högsta grad aktuellt och uppe på förhandlingsbordet.

Kräver mellanstatlog expergrupp

G77, som är den största koalitionen av utvecklingsländer, kräver att en mellanstatlig expertgrupp inrättas för skattefrågor för att hjälpa länder att ta itu med skatteflykt och öka inhemsk resursmobilisering.

Enbart i Afrika uppgick kapitalflykten till 530 miljarder dollar mellan 2002 och 2012, enligt UNCTAD.

Företagens skatteflykt, korruption på regeringsnivå och kriminell verksamhet som penningtvätt utgör huvuddelen av de olagliga finansiella flödena.

Bhumika Muchhala från Malaysia-baserade Third World Network säger till IPS att den största orsaken till det globala skattesystemets brister är att mer än hälften av världens länder inte får vara med vid förhandlingsbordet när globala skatteregler förhandlas fram.

- Vi som tillhör det globala civilsamhället hoppas att G77, med Kina, fortsätter att ihärdigt framhålla behovet av ett mellanstatligt organ för skattefrågor under ledning av FN, säger Bhumika Muchhala och påpekar att det för närvarande är OECD-länderna som sätter reglerna.


"Rika länder föredrar OECD"

Martin Khor som är chef för South Centre och som deltog vid UNCTAD:s fjortonde konferens säger till IPS att utvecklingsländerna lyckades försvara sina intressen i olika utvecklingsfrågor men att FN tyvärr inte fick något mandat att inrätta en mellanstatlig grupp för hur man ska handskas med skattefrågor.

- De utvecklade länderna föredrar att använda sin grupp - OECD - för att fatta beslut i frågor som rör skatteflykt och skatteparadis, säger han.

Text: Thalif Deen/IPS


 

Fakta

G77 är en löst sammansatt grupp inom Förenta nationerna bestående av utvecklingsländer. Gruppen bildades den 15 juni 1964 under FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD). Syftet med gruppen är att tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen och skapa en större förhandlingskraft inom FN. Från början ingick jut 77 länder i gruppen, men 2014 hade gruppen växt och bestod av 132 länder.

Källa: Wikipedia