USA:s inblandning ett hot mot valen i El Salvador

*En grupp med nio akademiker från olika univeristet i Nordamerika lyfte under en presskonferens i fredags fram en eventuell inblandning av USA som ett av de största hoten mot de demokratiska valen i El Salvador nästa år.*

Presskonferensen avslutade ett tre dagar långt forum, arrangerat av El Salvadors statliga universitet, där inbjudna akademiker verksamma på bl.a. New Yorks, Kaliforniens, Indianas och Algomas (Ontario, Canada) universitet deltog. Inbjuden till forumet var även den internationellt erkände analytikern Noam Chomsky som under fredagen deltog via en direktsänd länk från Boston. Chomsky lyfte i sitt föredrag fram USA:s historiska inblandning i de latinamerikanska ländernas nationella angelägenheter, såväl inför val som i den förda politiken.

Nyligen gjorde El Salvadors utrikesminister Marisol Argueta följande uttalande inför _American Enterprise Institute_ i Washington, något som oroar gruppen av akademiker.

– USA måste vara noggrant uppmärksamma på vad som händer i El Salvador. […] Att förlora El Salvador skulle vara en förlust för nationella intressen och säkerhet i såväl El Salvador som i USA. […] USA:s säkerhet står nu på spel i El Salvador. […] USA måste ta hoten och riskerna med den växande vågen av odemokratiska ledare i regionen på allvar, vilkas enda intresse är att skada bilden av USA i regionen och i världen. USA:s utrikespolitik måste omanalyseras och man måste utreda de växande antiamerikanska känslorna i regionen samt det ökade antalet antiamerikanska regeringar på denna bakgård.

Enligt akademikerna kan uttalandet tolkas som en uppmaning till USA att ingripa i de kommande valen i landet, för att förhindra en eventuell seger av vänsterpartiet FMLN. Utöver detta har även USA:s ambassad i El Salvador visat tecken på inblandning i landets angelägenheter. I mars i år bad t.ex. ambassadören Charles Glazer de salvadoranska myndigheterna om fler insatser mot brottsligheten i landet samt att den lagstiftande församlingen borde godkänna ett antal lika lagändringar. Två månader senare gjorde han även uttalandet att:

– Den grupp som samarbetar eller uttrycker vänskap med FARC är ingen vän till USA.

Detta bör ses i kontexten där FMLN i medierna anklagades för kopplingar till gerillagruppen i Colombia.

Med detta menar gruppen av akademiker att risken för en intervention från USA är reell, något som salvadoranerna måste vara medvetna om och arbeta för att förhindra, för att på så sätt skydda sin nationella suveränitet.

_Lisa Minell_