Ursprungsfolken vill skapa eget FN

Att bilda en världsunion för ursprungsfolk och en klimattribunal som kan döma både stater och företag var några av de överenskommelser som gjordes vid forumet för ursprungsfolk som avslutades i söndags i Peru.

Efter fem dagars heta debatter om allt ifrån finanskrisen till rasism och agrobränslen kom drygt 6 000 deltagare vid forumet fram till ett slutdokument. En av de viktigaste punkterna var att skapa en särskild världsunion för ursprungsfolk och en speciell kommission för ursprungsfolkskvinnor. Tanken är att ena krafterna mot ett långvarigt förtryck och öka det politiska inflytande som ursprungsfolksrörelser trots allt har lyckats uppnå under de senaste åren.

- Det här är ett naturligt steg för att ena oss på ett internationellt plan, sade Miguel Palacín, ledare för organisationen CAOI som anordnade forumet.

Under diskussionerna kom Bolivia och Ecuador ofta upp som exempel på länder där ursprungsfolken lyckats få inflytande i både regeringspolitik och lagar. I de båda ländernas nya grundlagar har de en betydligt större plats och staterna har utropat sig som plurinationella, vilket betyder att de erkänner och synliggör alla folkgrupper samt garanterar representation i alla politiska organ och myndigheter. I Puno beslutades det att man ska arbeta för att alla stater ska bli plurinationella.

Klimat och miljö i fokus

Många av de frågor som togs upp under forumet handlade om klimat och miljö. Den peruanske bondeledaren Hugo Blanco menade att den största anledningen till att ursprungsfolken reser sig så starkt just nu är att vi befinner oss i en ekologisk katastrofsituation.

- Och ursprungsfolken är ofta de som drabbas hårdast av den här katastrofen. Vi är tvungna att resa oss. Förutom att de flesta lever i känsliga klimatområden är vi också starkt knutna till naturen, sade han i en diskussion.

Ett konkret resultat av diskussionerna är att man vill skapa en FN-tribunal för att döma företag som begår klimatbrott, förorenar ursprungsfolkens områden eller exploaterar naturresurser. Även stater som tillåter företagens verksamhet ska kunna dömas i tribunalen eftersom de bryter mot internationella konventioner om ursprungsfolkens rättigheter och miljöhänsyn.

Under FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december kommer ursprungsfolksrörelsen ta upp förslaget om en klimattribunal. Samtidigt planerar man att anordna ett alternativt toppmöte på plats i Köpenhamn, i försvar till Pachamama (Moder jord) och ursprungsfolkens rättigheter.

Polisen kontrollerade deltagarna

Ett annat av diskussionsämnena på forumet var kriminaliseringen av ursprungsfolksrörelsen. I många av de latinamerikanska länderna är organisationerna utsatta för attentat och förföljelse och ledare sitter fängslade. Det blev tydligt även under forumet i Puno där den peruanska polisen gick runt på alla hotell i staden för att kontrollera identitetshandlingar. Utländska deltagare berättade om att de blivit förhörda vid gränsen och filmade och fotograferade av polisen i Puno. I peruansk media var rapporteringen från forumet sparsam och innan det började varnade man för att alla utlänningar skulle föra svininfluensan till landet.

Men trots allt genomfördes det fjärde forumet för ursprungsfolk, det första kvinnoforumet för ursprungsfolk samt ett barn- och ungdomsforum. Greta Kaddik var den enda samen som deltog på forumen. Hon tyckte att mötesplatsen och alla nya kontakter var ännu viktigare än de beslut som togs.

- De här människorna ger mig massor av inspiration. I Sverige har vi mycket att lära av den politiska handlingskraft som finns bland ursprungsfolken i Latinamerika, sade hon.

Kerstin Edquist