"Uribes anklagelser dömer oss till döden"

*I Colombia är ursprungsfolkens landsomfattande protester nu inne på sin sjätte dag. Saldot hittills är nära hundra skadade, trettio försvunna och minst tre döda. Värst är situationen i provinsen Cauca där militär och polis har gått in i ett reservat, misshandlat människor och satt eld på hus.*

I ett uttalande den 15 oktober hävdar presidenten att ursprungsfolkens organisationer är infiltrerade av terrorister, med andra ord av Farc-gerillan, och att polis och militär bara gör sitt jobb. Denna anklagelse motsägs med bestämdhet av Aida Quilqué, ordförande i Caucas ursprungsfolksorganisation CRIC, som menar att presidentens anklagelser inte bara är falska, utan de utsätter dessutom ursprungsbefolkningen för livsfara. Samma dag upptäckte demonstranterna i Cauca en civilklädd man anställd vid militärmakten mitt i demonstrationen vilket man tolkar som ett försök till infiltration från militärens sida. Man har överlämnat mannen till polisen.

President Uribe sade också i sitt uttalande att de löften som regeringen har gett ursprungsfolkens organisationer i tidigare förhandlingar har uppfyllts och att det inte finns orsak till protesterna från deras sida. Luis Evelis Andrade, ordförande i ursprungsfolkens centralorganisation ONIC, menar att detta är fel och att 95 procent av de påskrivna avtalen inte har uppfyllts.

Protesterna pågår i 15 av Colombias 32 provinser och de allra flesta är fredliga manifestationer för att tvinga fram en dialog med lokala makthavare för att på demokratisk väg förbättra ursprungsbefolkningens levnadsvillkor och försäkra sig om att deras rättigheter respekteras.

I mars i år gjorde president Uribe ett uttalande som starkt upprörde ursprungsfolksrörelsen och övriga MR-organisationer i Colombia. Under ett möte med lokala politiker i Popayán, Cauca, erbjöd han skottpengar för två ursprungsfolksledare och sedan dess har våldet mot ursprungsbefolkningen ökat i landet, rapporterar ONIC. Enligt samma källa dödas en person från ursprungsbefolkningen var 53:e timme i Colombia.

- Det internationella samfundet bör få veta att i Colombia finns ingen verklig demokrati eller åsiktsfrihet. Här blir du utpekad som terrorist om du uttrycker din åsikt, och Uribe med sina anklagelser dömer oss tills döden, säger Luis Andrade i en kommuniké från ONIC.

_Karin Ekholm_
_Fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó, Colombia_