Urfolk och allierade samlar krafter i Ecuador

1000 personer gick i demonstrationståget arrangerat av Cumbre de los Pubelos under torsdagen
1000 personer gick i demonstrationståget arrangerat av Cumbre de los Pubelos under torsdagen

5 och 6 mars hölls ett Cumbre de los Pueblos, Folkets Toppmöte, i Ecuadors huvudstad Quito, organiserat av urfolksnätverket Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie. Uppskattningsvis 500 personer från hela landet deltog för att skapa en gemensam agenda och utkräva sina rättigheter.

Toppmötet utgör ett startskott för en mobiliseringskamanj som kommer kulminera i en stor marsch den 19 mars. Genom att delegationer från alla urfolksgrupper och andra allierade grupper samlades för att sätta en gemensam agenda hoppas de att deras röster ska få större tyngd. Förutom Conaie så fanns studentföreningar, miljöföreningar, Ecuadors största lärarfack, med flera på plats.

Sara Quizhpe, Cumbre de los Pueblos Alicia Weya Kawiya, Cumbre de los Pueblos Martin Castro, Cumbre de los pueblos

Fr.v. Sara Quizhpe, Alicia Weya Kawiya och Martin Castro

Röster från tre deltagare om varför de var på Cumbre de los Pueblos i Ecuador:

Sara Quizhpe, 19 år, från urfolksgruppen Kichwa

- Jag är här för att protestera mot att de tar ifrån oss våra demokratiska rättigheter, våra kollektiva rättigheter och vår rätt till mark. Min familj jobbar med boskap och vår marknad är hotad av handelsavtalet med EU.

Alicia Weya Kawiya, från urfolksrguppen Guarani från Yasuni.

- Jag är här för att kräva våra och naturens rättigheter. Oljeföretagen skadar våra floder, våra laguner, våra vattenfall och när vi protesterat har de fängslat sex guarani-medkämpar där jag kommer ifrån.

Martin Castro, från den svarta befolkningen

- Jag är här för att manifestera den jämlikhet som vi har rätt till i vårat land. Alla urfolk, de svarta, småbrukarna, de från bergen, de från kusten har enligt regeringen lika rättigheter. Men regeringarna som varit har hittills inte brytt sig om att jobba för att respektera oss, våra rättigheter, kulturer, och seder, och ännu mindre regeringen vi har nu. De pratar om våra rättigheter, men vi ser att de jobbar för något annat.  

Protesterade mot marklagen och förtryckJorge Herrera, Marcha, Cumbre de los Pueblos

Under lördagen hölls ett demonstrationståg med uppskattningsvis 1000 deltagare som gick till Nationalförsamlingen där de lämnade över två dokument, ett i vilken de kritiserade marklagen som regeringen planerar anta under året samt ett i vilken de kritiserar hur den konsultativa processen för lagen, vilken började samma dag, går till.

- Marklagen har inte gjorts i samförstånd med de berörda sektorerna, sa Conaies ordförande Jorge Herrera. Vi kommer fortsätta kämpa oavsett konsekvenserna, trots de hot vi får utstå från regeringen.

 

demonstration_Cumbre de los pueblos

Demostrationståget gick sedan vidare till Konstitutionsdomstolen för att framföra kritik mot ”dekret 16” som fastställer lagen som berör sociala organisationer i Ecuador. Demonstranterna menar att lagen är inkonstitutionell eftersom den begränsar organisationsfriheten. På kvällen hölls invigningen av toppmötet, vilken hölls i ära för personer som blivit mördade och kriminaliserade för sin kamp mot utvinningsindustrin i Ecuador.  

Konsoliderad folklig kritik mot regeringen

Under fredagen hölls själva toppmötet då poängen var att ha en bred debatt om olika relavanta teman så att den kritik som framförs mot regeringen ska spegla de sociala rörelsernas åsikter. Delegationer från olika organisationer och delar av landet delade upp sig i nio olika diskussionsbord: Problemet med marklagen, handelsavtalet mellan Ecuador och EU och kampen för matsuveränitet, Utbildning, Försvar av arbetsrättigheter och socialförsäkring, Kampen för mänskliga och naturens rättigheter, Dekret 16 och avhysningen av Conaie från deras lokal, Buen Vivir, Försvaret av territorierna, Situationen för kvinnor och det ökade kvinnovåldet samt ett diskussionsbord för ungdomar.

Diskussionerna resulterade i ett gemensamt dokument med resolutioner från mötet som är starkt kritiska mot politiken som förs från det regerande partiet Alianza Pais som de menar för en inkonstitutionell politik genom att satsa på storskaligt jordbruk och utvinningsindustri samt förtrycker den sociala protesten, trots att konstitutionen säger att landet ska arbeta för el Buen Vivir, matsuveränitet och yttrandefrihet. Det är under dessa krav de gemensamt kommer gå man ur huse den 19 mars för att kräva sina rättigheter.

Kritik mot handelsavtalet med EU

En central kritik som de även kommer lyfta fram den 19 mars är handelsavtalet mellan Ecuador och Europa som planeras ratificeras i år. Urfolken, speciellt de som bor på landsbygden, ser sin kultur och levebröd hotade av avtalet då detta främjar en produktionsmodell som prioriterar storföretag och agroindustrins intressen vilket i många andra länder slagit ut småbrukare och lämnat de mest utsatta i samhället ännu mer utsatta.

Text och bild: Anna Nylander, kommunikatör Latinamerikagrupperna

Fakta

Conaie är Ecuadors största urfolksorganisation. Det är en paraplyorganisation som sluter samman urfolksorganisationer från kusten, bergen och Amazonas och har medlemmar av 14 olika nationaliteter (urfolksgrupper). De jobbar för att bevara deras kulturer och att att påverka politiken så att deras rättigheter säkerställs.