Ungdomarna tar över Latinamerika.nu!

I Chile käpar ungdomar för ett förbättrat utbildningssystem sedan flera år tillbaka. Bilden är från en av alla de demonstrationer som genomförts. Foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna

Den 12 augusti firas internationella ungdomsdagen runt om i världen. Ett initiativ från FN sedan millennieskiftet. Vi på Latinamerika.nu kommer att uppmärksamma dagen genom att under en vecka publicera en rad olika reportage och texter där unga ger sin syn på olika aktuella frågor i Latinamerika. Välkomna in!