Ungdomar protesterar mot rasismen

*I dagarna tre har ungdomar från ursprungsfolken i Guatemala samlats till ett nationellt möte där man diskuterat den politiska och sociala situationen för ursprungsfolksungdomar. Kriminalisering av den sociala kampen och rätten till utbildning var några av de viktigaste frågorna.*

César Otzoy kritiserar regeringen under presskonferens: Malin Stråle

Den 9:e augusti är det FN:s ursprungsfolksdag. Som en del i detta, och för att förbereda sig för det första kontinentala stormötet för ursprungsfolksungdomar som ska hållas i Guatemala City den 3:e till 6:e oktober, anordnade man ett tredagars nationellt möte. Under en presskonferens kritiserade man regeringen för att inte ta ungdomar som politiska personer på allvar, utan istället behandla dem som gängmedlemmar och kriminella när de försöker göra sina röster hörda.

- Vi är precis lika oroade och engagerade som våra föräldrar vad gäller den politiska och ekonomiska situationen i landet. Regeringen påstår sig vara socialdemokratisk och har lovat bland annat fler jobb, men istället har arbetslösheten ökat och de som påverkas mest är vi ungdomar som tvingas emigrera.

Mötesdeltagarna uttryckte också sin oro över den utökade gruvnäringen och andra megaprojekt som påverkar samhällen och naturen i Guatemala.

- Vi och våra familjer fortsätter att bli vräkta från mark som vi bott på i generationer och får vår försörjning från, för att företag ska få exploatera marken, sade César Otzoy från ungdomsrådet i Comalapa. Naturen förstörs och människor blir sjuka. Regeringen tar inte hänsyn till att folk inte vill ha de har projekten utan skickar istället in militären och polisen.

*Rasismen lever kvar*
Ungdomarna menade också att den nya regeringen fortfarande präglas av stor rasism.

- Colom påstår sig vara för ursprungsfolken, men än så länge har vi inte sett något mer än kulturella symboler såsom ursprungsfolksflaggan över presidentpalatset. Han har inte genomfört riktiga förändringar utan kallar oss istället för terrorister.

- Som ungdom, ursprungsfolk och kvinna kämpar jag mot ett trefaldigt förtryck, menade Isabel Hernández, medlem i organisationen Uk’ux’be och den organiserande kommittén för mötet. Men det innebär också att jag har ett trefaldigt ansvar att förändra saker och ting. Jag vill till exempel att fler kvinnor ska kunna läsa, speciellt eftersom ursprungsfolkskvinnor utgör den största andelen av analfabeter i landet. Genom att kunna läsa kan kvinnor göra sina röster hörda och delta i samhället.

FN:s speciella sändebud för rätten till utbildning kritiserade nyligen Guatemala då en studie visat att landets utbildningssystem fortfarande präglas av rasism. Förutom att det saknas undervisning på olika ursprungsfolksspråk så saknas också integreringen av ursprungsfolkens världsåskådning, kosmovision, samt kultur och traditioner i undervisningen.

Diskussionerna kommer också att fortsätta på Amerikas tredje Sociala Forum som hålls i samma stad mellan den 7:e och 12:e oktober.

_Malin Stråle_

Isabel Hernandez: Malin Stråle