Undantagstillstånd i Paraguay

Paraguays president Fernando Lugo samlar militären för en kraftansträngning mot vänstergerillan EPP (Ejèrcito del Pueblo Paraguayo) i en reaktion mot det eskalerande våldet i norra delen av landet. Ett undantagstillstånd på 30 dagar har utlysts i fem provinser.

Kongressen gav i lördags presidenten särskilt tillstånd att använda militära medel för att gripa medlemmar ur gerillagruppen EPP (Ejèrcito del Pueblo Paraguayo). Gruppen ligger bakom en rad kidnappningar och mord i det oroliga området vid gränsen mot Brasilien och Bolivia, där våldet har ökat lavinartat den senaste tiden.

Åtgärden är en av de största säkerhetsinsatserna de senaste tjugo åren. Mer än 3 000 poliser och militärer har satts in i operationen som omfattar provinserna San Pedro, Concepciòn, Amambay, Alto Paraguay och Presidente Hayes. Presidenten hävdar dock att det "inte handlar om samma typ av undantagstillstånd som användes under general Stroessners diktatur" (1954-1989).

Strategisk insats

Resultatet av den enorma insatsen är kritisk ur flera aspekter. Fernando Lugos popularitet har dalat påtagligt det senaste året. Skulle han lyckas med att trycka tillbaka EPP så vinner han en strategisk triumf i en av de domäner där han har kritiserats mest: säkerhetssituationen i landet. Han skulle även kasta av sig de anklagelser som riktats mot honom från högern för hans förbindelser med småbrukarrörelsen i provinsen San Pedro, där han var biskop under mer än ett decennium. Delar av den rörelsen har visat sig ha länkar till just EPP. Vidare skulle han vinna stöd hos en av EPP:s främsta måltavlor, nämligen de inflytelserika boskapsuppfödarna. Nötkött är landets andra största exportprodukt efter soja och sektorn har växt väsentligt de senaste åren.

En framgångsrik utgång skulle ge Lugo större svängrum för att infria de löften om en jordreform som tog honom till makten. Jordreformen innefattar en omfördelning av mark till de fattigaste småbrukarna och ett flertal projekt för att utveckla landsbygden i den norra delen av landet.

Om insatsen däremot misslyckas, tvingas presidenten handskas med ett utbrett missnöje i kongressen. Oppositionen har majoritet och överväger möjligheten att dra honom inför rätta.

Text: Marcus Berglund Foto: flickr.com/photos/38384810@N02/3531992690/

Fakta

EPP grundades 1 mars 2008 och är kritisk mot Fernando Lugo, som de anser representera oligarkin och inte stå för en äkta jordreform. Målet är att fälla regeringen och inrätta en marxistisk-leninistisk regim. Paraguays regering hävdar att de har bevis för en länk mellan EPP och den colombianska FARC-gerillan.