Tydliga ideologiska skillnader mellan toppkandidaterna El Salvadors presidentval

Presidentvalet i El Salvador står för dörren. Valkampanjerna, med en dryg månad kvar till valet, präglas av smutskastning, anklagelser om korruption och samröre med FARC.

De två partier som dominerat den politiska scenen i landet allt sedan fredsavtalet 1992, Arena och FMLN, gör upp om segern i presidentvalet den 2 februari. De ideologiska skillnaderna framträder tydligt. FMLN har en bakgrund som socialistisk gerillaorganisation och många av dess medlemmar har ett förflutet som gerillakämpar. Arena är ett utpräglat högerparti som traditionellt sett har haft nära band till den ekonomiska eliten. Skiljelinjerna partierna emellan, och den omständigheten att de som nu möts framför valurnorna stod på motsatta sidor i landets mångåriga väpnade konflikt, framstår som tydligare än på många år.

Splittringar i partierna

Landets nuvarande president, FMLRs Mauricio Funes, är enligt konstitutionen förhindrad att ställa upp för omval. FMLN ställer därför upp med den nuvarande vicepresidenten Salvador Sanchez Ceren, ett kontroversiellt val med tanke på hans bakgrund som framträdande gerillaledare under den interna konflikten. Det är stor skillnad jämfört med valet 2009, då den tidigare välkända tv-journalisten Funes var helt obefläckad av konflikten och i det avseendet betraktades som en oberoende kandidat i folkets ögon.

Funes reformistiska linje bidrog också till den valseger som 2009 bröt Arenas 20 år långa maktinnehav, han tog tidigt avstånd fran "chavismen" i Venezuela till förmån för en uttrycklig beundran för den mer reformorienterade politik som tillskrivs Lula, före detta president i Brasilien. Valframgången till trots har Funes försiktiga politik lett till en öppen konflikt med den traditionella, mer vänsterradikala grupperingen inom FMLN, viket har försvagat såväl partiet som presidentens ställning internt. Att partiet nu ställer upp med Sanchez Ceren som kandidat, trots att man tidigare förlorat val med kandidater som i hög grad associerats med radikala vänstersympatier, kan därför ses som en seger för partiets vänsterfalang.

I presidentvalet ställs Sanchez Ceren mot Arenas Norman Quijano, för närvarande borgmästare i huvudstaden San Salvador. Precis som FMLN har Arena besvärats av betydande interna stridigheter sedan valförlusten 2009, vilket bland annat lett till att flera partimedlemmar brutit sig ut ur partiet för att bilda ett eget, oberoende block i parlamentet. Den tredje presidentkandidaten är ex-presidenten Antonio Saca som, efter att ha uteslutits fran Arena 2009, kandiderar för högerpartiet Unidad.

Anklagelser om korruption och FARC-kopplingar

Valkampanjerna präglas av anklagelser som syftar till att misstänkliggöra partiföreträdarna och man anspelar gärna på nidbilder av kandidaternas respektive politiska positioner. Quijanos högra hand och främsta rådgivare, ex-presidenten Francisko Flores (1999-2004), anklagas för korruption av president Funes. Det handlar om totalt 10 miljoner dollar som Flores ska ha mottagit under sin tid som president från den taiwanska regeringen, vars transaktioner även finns dokumenterade. Flores själv påstår att han utan framgång har undersökt var pengarna tagit vagit vägen, medan Funes menar att pengarna antagligen har använts av Arena för att finansiera valkampanjer.

President Funes gör även i övrigt sitt bästa för att utmåla Arena som ett kallhamrat parti som endast tjänar de rikas intressen. I en intervju med tidningen El Pais uppger han sig vara "chockad över den oligarki som har dominerat landet, som har kontrollerat alla dess institutioner, men som nu varken kontrollerar den verkställande eller den lagstiftande makten". Funes har också synpunkter på Quijanos valspråk "Recuperemos El Salvador" ("Vi återerövrar El Salvador").

- Det antyder att de anser att "det var var vårt", som om El Salvador vore ett företag som man styr som man vill, som en ko som man mjölkar så länge man kan eftersom det är "vår ko". Nu vill man "återerövra" landet för dem som historiskt sett alltid har varit landets ägare, i syfte att gynna sina intressen, säger han till tidningen.

Även Arena gör sitt yttersta för att smutskasta FMLN. En välkänd partimedlem i Arena, Ernesto Muyshondt, publicerade nyligen en bild som visar FMLNs presidentkandidat Sanchez Ceren tillsammans med flera framstående ledare från den kontroversiella colombianska gerillan FARC. De personer som syns på den aktuella bilden har enligt Muyshont varit inblandade i narkotikaaffärer, varför han har begärt att myndigheterna ska undersöka kopplingarna mellan FARC och Sanchez Ceren.

Ett jämnt val

Opionsmätningarna visar att valets utgång är oviss. En undersökning från november, som ett privat universitet ligger bakom, visade att Sanchez Ceren hade några procentenheters försprång i förhållande till Arenas Norman Quijano. Den senaste opionsmätningen, utförd av tidningen El Mundo i slutet av december, indikerar dock att det istället är fördel Arena och Quijano, då han i dagsläget skulle erhålla 35 procent av rösterna medan Sanchez Ceren endast skulle få 27 procent av desamma. Unidads representant Saca hade enligt samma opionsmätning 18 procent av väljarnas stöd.

Under alla omständigheter förefaller det svårt för FMLN att nå upp till de 50 procent av rösterna som krävs för att vinna valet den 2 februari och därmed undvika ett omval. Vid ett sådant scenario, som i dagsläget alltså framstår som det mest sannolika utfallet, är det troligt att den splittrade högerns sympatisörer (Arena oich Unidad) går samman i syfte att vinna över vänsteralternativet FMLR. Ur regeringspartiets FMLNs perspektiv kan det alltså te sig som ett vågspel att välja en presidentkandidat som riskerar att skrämma bort väljare som förvisso inte identifierar sig med den traditionella högern i landet, men som skräms en utveckling liknande den i Venezuela.

President Funes vidhåller att vem som än väljs till president har att hantera stora ekonomiska problem, med en låg ekonomisk tillväxt och ett stort budgetunderskott, varför det inte finns något utrymme för kostsamma reformer.

- Presidentkandidaterna bör därför visa ansvar med sina förslag och löften under valkampanjerna, säger Funes till nyhetssaten Infolatam.

Text: Petter Svensson, frilansskribent