Tusentals ungdomar deltog i urfolksrörelsens marsch i Quito

Demonstration för demokrati och rättvisa i Quito. Foto: Oscar Barajas

På torsdagen svämmade gatorna i Ecuadors huvudstad, Quito, över av tiotusentals människor som marscherade under parollen Marsch för värdighet och demokrati och emot utvinningsindustrin. För de unga deltagarna handlar kraven till stor del om ett rättvisare utbildningssystem, men också om en jämlik fördelning av landets tillgångar.

Veckor av mobilisering gav resultat och utmynnade i att ett stort antal sociala rörelser deltog i demonstrationen. Förutom urfolksrörelsens organisationer, Conaie och dess regionala organisationer, närvarade även fackförbund, miljörättsorganisationer, feministiska organisationer och anarkister. Unga som gamla uttryckte sitt missnöje med president Rafael Correa, som bland annat anses svika befolkningen genom att gynna transnationella företag i ett antal nya lagar som reglerar naturresurser såsom vatten och mark.

Den fredliga demonstrationen tog dock en hastig vändning när några demonstranter försökte ta sig in till det avspärrade Stortorget. Polisen svarade med tårgas och grep senare flera betydelsefulla ledare i urfolksrörelsen. Personerna släpptes efter några timmar, men rapporter från Conaie vittnar om att de blivit utsatta för grovt våld av poliserna.

”Kapitalismen betraktar oss som onödiga”

Edwin Mina, 35, är ungdomsledare för Conaie. Tillsammans med andra medlemmar i urfolksrörelsen deltog han i demonstrationen. Edwin tillhör den afroecuadorianska befolkningen i landet, och härstammar från provinsen Esmeraldas. Han är inne på sitt 15:e år som aktivist i kampen för urfolks rättigheter. Ett engagemang som grundar sig i en övertygelse om att vi lever i ett system som bygger på social orättvisa.

Edwin Mina.- Kapitalismen betraktar oss som onödiga och vill förgöra oss. Dessa orättvisor kräver att vi organiserar oss och kämpar för vår överlevnad, förklarar Edwin och syftar på den rättsliga och praktiska marginaliseringen av afroecuadorianer och urfolk i Ecuador.

Ungdomarna kräver rättvisa

Kampen som Edwin talar om tar sig i uttryck på många olika sätt. Ungdomarnas högst prioriterade krav idag är att ha fri tillgång till universitetsutbildning – ett krav som också delades av urfolken under torsdagens demonstration.

- Idag måste ungdomarna få över 700 poäng på inträdesprovet för att kunna välja vad de vill läsa på universitetet. Får du ett lägre resultat bestämmer regeringen vad du ska läsa, men också vid vilket lärosäte du ska läsa det. Detta är ett stort problem för oss fattiga som endast har tillgång till offentlig utbildning – som är en katastrof. Och det har även regeringen klart för sig, säger Edwin. Han menar att oprivilegierade ungdomar därmed står utan möjligheter att studera.

Andra frågor som är prioriterade för ungdomarna inom urfolksrörelsen är exempelvis kampen mot kriminaliseringen av ledare för sociala rörelser. Ungdomarna arbetar också för rätten till mark för alla som brukar jorden och för att vattnet ska tillhöra folket.

Stora utmaningar

Den största utmaningen för ungdomarna ligger i att närma sig sina mål. Edwin menar att det inte är en lätt uppgift, men att ungdomarna kommer att fortsätta kämpa outtröttligt ända tills regeringen har mött deras krav och de har lyckats bidra till att skapa det bästa möjliga samhället för alla.

- Mitt idealsamhälle som ung medborgare är ett samhälle som är rättvist och jämlikt – genom en jämn fördelning till hela befolkningen av allt som är nödvändigt för ett gott liv. Ett samhälle där vi alla är lyckliga och har samma möjligheter, avslutar Edwin hoppfullt.

Text: Shabnam Sharifpour, Latinamerikagrupperna
Foto: Oscar Barajas, Latinamerikagrupperna