Trumps klimatpolitik skapar oro i Karibien

Små önationer är särskilt sårbara för klimatförändringar och i behov av internationella insatser för att kunna motverka dess effekter. Sedan Donald Trump kom till makten finns det en oro för utvecklingen i regionen.

Bara några dagar efter att Donald Trump tillträtt som USA:s president beordrades den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA att ta bort en sida från sin sajt som handlade om klimatförändringar. Den nya administrationen har även meddelat att man planerar att minska budgeten för landets vädermyndighet NOAA, som är USA:s främsta forskningsinstitution om klimatfrågor. Dessutom har Donald Trump sagt att han tänker stoppa utbetalningar till FN:s program mot klimatförändringar.

Kännbara effekter

Om Donald Trump lever upp till sina vallöften om att skrota Barack Obamas klimatsatsningar så förefaller det uppenbart att världens små önationer kommer att känna av effekterna.

I västindiska St Vincent & Grenadinerna tvingades myndigheterna i höstas lägga miljonbelopp, nästan en procent av fjolårets statsbudget, på återuppbyggnadsinsatser efter att landet drabbats av kraftiga översvämningar. Men kostnaderna för de extrema skyfallen skulle bli betydligt högre om alla skador räknades in. Landets myndigheter menar att orsaken till de extrema väderfenomenen är klimatförändringarna.

- USA är en av de största utsläpparna av växthusgaser och enligt oss är forskningen entydig, säger premiärminister Ralph Gonsalves till IPS.

Han påpekar att St Vincent & Grenadinerna var en av de första nationerna som både undertecknade och ratificerade Parisavtalet, som syftar till att hålla de globala temperaturökningarna till under två grader Celsius.

Under sin valkampanj utlovade Donald Trump att USA skulle dra sig ur detta avtal. Nu tycks det dock mer oklart om så kommer att ske. FN:s klimatchef Patricia Espinosa rapporteras vilja föra diskussioner med USA:s utrikesminister Rex Tillerson och andra högt uppsatta företrädare för den nya regeringen om de globala klimatmålen.

"1,5 grader för att överleva"

Alliansen för små östater, AOSIS, har anammat slagordet "1,5 grader för att överleva" och menar att en högre temperaturökning än så skulle innebära ett hot mot dessa staters existens. Många små önationer riskerar på sikt att översvämmas av stigande havsnivåer.

Ralph Gonsalves säger sig samtidigt hysa hopp om att USA:s president kommer att föra en annan politik än den han förordade under valkampanjen.

- Jag har lyssnat på president Trump och efter valet har han sagt att han har ett öppet sinne i förhållande till de klimatförändringar som människor förorsakat, säger premiärministern till IPS.

I avvaktan på USA:s framtida klimatpolitik har St Vincent & Grenadinerna beslutat att inom kort införa en "katastrofskatt" på en procent på alla konsumtionsvaror i landet. Pengarna ska gå till en särskild fond, där resurserna ska användas för att hantera nya naturkatastrofer.

När förslaget presenterades påpekade Ralph Gonsalves att landet varit utsatt för återkommande naturkatastrofer, i synnerhet under de senaste sju åren, med mycket stora kostnader i form av skadade byggnader och infrastruktur.

Världens rika länder har utlovat att de gemensamt ska mobilisera motsvarande 100 miljarder dollar om året från år 2020 för klimatbistånd till utvecklingsländer, fram till år 2025. Därefter ska en högre målsättning slås fast.

- Men frågan är vad vi ska göra mellan 2017 och 2020, säger Ralph Gonsalves.

Text: Kenton X. Chance/IPS