Tomma byggnader i spåren av brasilianska megaprojekt

För några år sedan pågick en byggboom i Itaborai utanför Rio de Janeiro. Nu kantar tomma butiker och kontor gatorna.

- Det stora antalet vita elefanter - kostsamma, oanvändbara byggen - blev resultatet av Petrobras investeringar i den petrokemiska anläggningen Comperj, säger Luiz Fernando Guimarães, kommunsekreterare för ekonomisk utveckling.

Comperj började byggas när Luiz Inácio Lula da Silva var president och skulle bestå av två raffinaderier och två petrokemiska anläggningar som väntades skapa 221 000 nya arbetstillfällen - fler än hela stadens befolkning, enligt den inflytelserika tankesmedjan Getulio Vargas Foundation.

Dubbelt pris

Comperj skulle kosta runt 6,5 miljarder dollar enligt de första beräkningarna men har nu kostat oljejätten Petrobras mer än dubbelt så mycket. Endast ett raffinaderi med en kapacitet på 165 000 fat olja per dag ska uppföras - de andra projekten har avbrutits.

- Vid byggstarten 2008 förvandlades Itaborai till ett eldorado som lockade till sig människor från hela Brasilien och från utlandet. Hyrorna sköt i höjden, liksom priserna på livsmedel och tjänster och värdet på mark mer än fördubblades, säger Luiz Fernando Guimarães.

Omkring 30 000 människor anställdes och den förväntande vågen av industrialisering lockade till sig rikligt med investeringar. På bara några år fanns det 4 000 nya butiker och kontorsbyggnader i Itaborai, berättar Luiz Fernando Guimarães.

År 2014 kom chockbeskedet att endast ett raffinaderi skulle byggas. Det var samtidigt som ett lokalt universitet skulle starta ett nytt utbildningsprogram inom petrokemisk teknik. Raffinaderiet har inte färdigställts och Petrobras söker nu pengar för att avsluta projektet, förklarar Luiz Fernando Guimarães.

Korruption urhokade affärsdrömmarna 

Petrobras bygger nu en anläggning för bearbetning av naturgas i Itaborai. När den står klar kommer 80 personer att anställas för att sköta den, enligt Luiz Fernando Guimarães.

Skinande nya affärs- och kontorsbyggnader står tomma runt om i staden och de flesta butiker och företag har stängt.

- Vår försäljning har minskat med hälften sedan slutet av 2014. Itaborai hade kunnat bli ett industriellt kraftcentrum i Latinamerika om det hade gått bra för Comperj men allt föll samman på grund av korruptionen, säger Bruno Soares som säljer byggvaror i sin butik på huvudgatan i Itaborai.

Det är en vanlig slutsats bland allmänheten - och inte bara i Itaborai - efter de dagliga rapporterna om den korruptionsskandal som skakar den statliga oljejätten Petrobras och som innefattar megaprojekt som Comperj.

För staden är situationen katastrofal. Skatteintäkterna har minskat kraftigt medan utgifterna fortsatt att stiga till följd av megaprojekten. De som flyttat till staden i jakt på arbeten har ökat efterfrågan på vård, skola och annan offentlig service, enligt de lokala myndigheterna. Omkring 2 000 nya tjänstemän i den offentliga sektorn kan inte sägas upp eftersom de är garanterade jobb. Utgifterna kommer därmed att fortsätta öka.

Text: Mario Osava/IPS